Search form

โรม 9:4

4หมู่​เขา​คือ​จาว​อิสราเอล​ตี้​พระเจ้า​เลือก​หื้อ​เป๋น​ลูก​ของ​พระองค์ หื้อ​หมู่​เขา​ได้​หัน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ กับ​หื้อ​พันธสัญญา​ตังหลาย​กับ​บท​บัญญัติ​แก่​หมู่​เขา หื้อ​เขา​ฮู้​วิธี​ก๋าน​นมัสก๋าน​พระองค์​อย่าง​ถูก​ต้อง กับ​หื้อ​พระสัญญา​ต่างๆ แหม