Search form

โรม 9:6

6บ่ใจ้​ว่า พระสัญญา​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​จาว​ยิว​นั้น​ล้มเหลว ย้อน​ว่า​คน​ตี้​สืบ​เจื๊อสาย​มา​จาก​อิสราเอล​นั้น ก็​บ่ได้​เป๋น​จาว​อิสราเอล​แต๊​เหมือน​กั๋น​หมด​กู้​คน