Search form

ทิตัส 1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์ เปื้อ​จ้วย​คน​ตี้​พระเจ้า​เลือก​ไว้​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​นัก​ขึ้น กับ​จ้วย​หื้อ​เข้าใจ๋​ความ​จริง​ใน​ตาง​ของ​พระเจ้า

2เซิ่ง​ความ​จริง​นี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​มี​ความ​มั่นใจ๋​จะ​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์ ตี้​พระเจ้า​ผู้​บ่เกย​จุ​สัญญา​ไว้​ก่อน​สร้าง​โลก​มา​แล้ว​ว่า​จะ​หื้อ 3กับ​เมื่อ​เถิง​เวลา​ตี้​พระเจ้า​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา​ก๋ำหนด​ไว้ พระองค์​ก็​เปิดเผย​ถ้อยกำ​นี้​แล้ว โดย​สั่ง​หื้อ​ข้าพเจ้า​ไป​บอก​หื้อ​คน​อื่น​ฮู้

4เถิง ทิตัส ลูก​แต๊ๆ ใน​ความ​เจื้อ​อัน​เดียว​กั๋น ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​พระบิดา ตึง​พระเยซู​คริสต์​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา​เต๊อะ

พันธกิจ​ของ​ทิตัส​บน​เกาะ​ครีต

5ตี้​ข้าพเจ้า​ละ​ต้าน​ไว้​ตี้​เกาะ​ครีต​นั้น ก็​เปื้อ​หื้อ​ต้าน​เยียะ​ก๋าน​ตี้​ยัง​บ่แล้ว​หื้อ​แล้ว​เหีย กับ​หื้อ​ตั้ง​ผู้ปกครอง​ใน​เมือง​ต่างๆ ตี้​มี​คริสตจักร ต๋าม​ตี้​ข้าพเจ้า​สั่ง​ย้ำ​ต้าน​ไว้​แล้ว 6ผู้ปกครอง​นั้น​จะ​ต้อง​บ่มี​ตี้​ติ มี​เมีย​คน​เดียว มี​ลูก​ตี้​เจื้อ​พระเยซู​คริสต์ บ่มี​ใผ​ว่า​เป๋น​คน​ฮ้าย​กับ​หลึ่ง​บ่เจื้อฟัง​ใผ 7ย้อน​ว่า​ผู้ปกครอง​คริสตจักร​เป๋น​ผู้​ตี้​ฮับ​มอบ​งาน​ของ​พระเจ้า จะ​ต้อง​บ่มี​ตี้​ติ​ใน​จีวิต บ่หยิ่ง​จ๋องหอง บ่ขี้โขด บ่เป๋น​ขี้​เหล้า บ่เป๋น​คน​ขี้หมิ้ง บ่เซาะ​หา​สตางค์​โดย​ก๋าน​โก๋ง 8แต่​ผู้ปกครอง​นั้น​จะ​ต้อง​มี​น้ำใจ๋​ซอบ​ฮับ​แขก ฮัก​ความ​ดี ควบคุม​ตั๋ว​เอง​ได้​ดี มี​วินัย บริสุทธิ์​กับ​ยุติธรรม 9เขา​จะ​ต้อง​เป๋น​คน​ตี้​ยึดมั่น​ใน​กำสอน​เรื่อง​พระเยซู ต๋าม​ตี้​เฮียน​ฮู้​มา เปื้อ​สามารถ​ใจ๊​หลักกำสอน​ตี้​ถูกต้อง​ไป​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​คน​อื่น​ได้ กับ​จี๊แจ๋ง​หื้อ​กับ​คน​ตี้​ต่อต้าน​กำสอน​นั้น

10ข้าพเจ้า​อู้​เรื่อง​นี้ ย้อน​ว่า​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​ตี้​หลึ่ง​บ่ยอม​เจื้อ​ฟัง อู้​ก้า​เรื่อง​บ่มี​สาระ​กับ​จุล่าย คน​หมู่​นี้​ส่วน​นัก​จะ​เป๋น​จาว​ยิว​ตี้​มา​ฮับเจื้อ​พระเยซู​แต่​ยืนยัน​ว่า​ต้อง​เข้า​พิธี​สุหนัต 11จะ​ต้อง​เยียะ​หื้อ​คน​หมู่​นี้​ย้าง​ปาก​เหีย ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​เยียะ​หื้อ​หลาย​ครอบครัว​หลง​จาก​ความ​จริง​โดย​ก๋าน​สอน​ตี้​บ่ควร​ดี​สอน​เปื้อ​เงินคำ​ก่ำ​แก้ว 12ตะก่อน​มี​ผู้​ตวายตั๊ก​จาว​เกาะ​ครีต​คน​นึ่ง เกย​อู้​ไว้​ว่า “จาว​ครีต​กู้​คน​เป๋น​คน​ขี้​จุ เป๋น​เหมือน​สัตว์​ฮ้าย เป๋น​คน​ขี้ค้าน กับ​เป๋น​คน​ขี้​กละ” 13แล้ว​เขา​หมู่​นั้น​ก็​เป๋น​อย่าง​ตี้​อู้​มา​นี้​แต๊ๆ ต้าน​จึง​ต้อง​ว่า​หื้อ​หมู่​เขา​แฮงๆ เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​มี​ความ​เจื้อ​ตี้​ถูกต้อง 14กับ​จะ​บ่ไป​สนใจ๋​นิยาย​ของ​จาว​ยิว​กับ​กฎ​ข้อ​บังคับ​ต่างๆ ของ​คน​ตี้​บ่ยอมฮับ​ความ​จริง 15คน​ตี้​ใจ๋​บริสุทธิ์ ของ​กู้​อย่าง​ก็​บริสุทธิ์​สำหรับ​เขา ส่วน​คน​ตี้​มี​มลทิน​กับ​บ่เจื้อ​ก็​บ่มี​อะหยัง​บริสุทธิ์​สำหรับ​เขา​สัก​อย่าง ย้อน​ว่า​กำกึ๊ด​กับ​จิต​สำนึก​ของ​เขา​ก็​มี​มลทิน​ไป​หมด​แล้ว ย้อน​ว่า​จิตใจ๋​กับ​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​เขา​ก็​เสื่อม​ทราม​ไป​หมด​แล้ว 16คน​หมู่​นี้​อ้าง​ว่า​ฮู้จัก​พระเจ้า​ดี แต่​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ​แสดง​ว่า แต๊ๆ แล้ว บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​เลย คน​หมู่​นี้​น่า​ขี้จ๊ะ บ่เจื้อฟัง​ใผ บ่เปิง​ตี้​จะ​เยียะ​ความ​ดี​อะหยัง​สัก​อย่าง