Search form

ทิตัส 1:1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู​คริสต์ เปื้อ​จ้วย​คน​ตี้​พระเจ้า​เลือก​ไว้​หื้อ​มี​ความ​เจื้อ​นัก​ขึ้น กับ​จ้วย​หื้อ​เข้าใจ๋​ความ​จริง​ใน​ตาง​ของ​พระเจ้า