Search form

ทิตัส 1:10

10ข้าพเจ้า​อู้​เรื่อง​นี้ ย้อน​ว่า​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​ตี้​หลึ่ง​บ่ยอม​เจื้อ​ฟัง อู้​ก้า​เรื่อง​บ่มี​สาระ​กับ​จุล่าย คน​หมู่​นี้​ส่วน​นัก​จะ​เป๋น​จาว​ยิว​ตี้​มา​ฮับเจื้อ​พระเยซู​แต่​ยืนยัน​ว่า​ต้อง​เข้า​พิธี​สุหนัต