Search form

ทิตัส 1:16

16คน​หมู่​นี้​อ้าง​ว่า​ฮู้จัก​พระเจ้า​ดี แต่​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ​แสดง​ว่า แต๊ๆ แล้ว บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​เลย คน​หมู่​นี้​น่า​ขี้จ๊ะ บ่เจื้อฟัง​ใผ บ่เปิง​ตี้​จะ​เยียะ​ความ​ดี​อะหยัง​สัก​อย่าง