Search form

ทิตัส 1:2

2เซิ่ง​ความ​จริง​นี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​มี​ความ​มั่นใจ๋​จะ​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์ ตี้​พระเจ้า​ผู้​บ่เกย​จุ​สัญญา​ไว้​ก่อน​สร้าง​โลก​มา​แล้ว​ว่า​จะ​หื้อ