Search form

ทิตัส 1:5

พันธกิจ​ของ​ทิตัส​บน​เกาะ​ครีต

5ตี้​ข้าพเจ้า​ละ​ต้าน​ไว้​ตี้​เกาะ​ครีต​นั้น ก็​เปื้อ​หื้อ​ต้าน​เยียะ​ก๋าน​ตี้​ยัง​บ่แล้ว​หื้อ​แล้ว​เหีย กับ​หื้อ​ตั้ง​ผู้ปกครอง​ใน​เมือง​ต่างๆ ตี้​มี​คริสตจักร ต๋าม​ตี้​ข้าพเจ้า​สั่ง​ย้ำ​ต้าน​ไว้​แล้ว