Search form

ทิตัส 1:9

9เขา​จะ​ต้อง​เป๋น​คน​ตี้​ยึดมั่น​ใน​กำสอน​เรื่อง​พระเยซู ต๋าม​ตี้​เฮียน​ฮู้​มา เปื้อ​สามารถ​ใจ๊​หลักกำสอน​ตี้​ถูกต้อง​ไป​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​คน​อื่น​ได้ กับ​จี๊แจ๋ง​หื้อ​กับ​คน​ตี้​ต่อต้าน​กำสอน​นั้น