Search form

ทิตัส 2

กำสอน​ตี้​เป๋น​ประโยชน์

1ส่วน​ต้าน​ทิตัส ต้อง​สอน​เรื่อง​ตี้​เข้า​กั๋น​กับ​หลักกำสอน​ตี้​ถูกต้อง 2สอน​คน​เฒ่า​ป้อจาย​หื้อ​มี​ความ​ปอ​ดี​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต ตึง​เป๋น​คน​ตี้​น่า​นับถือ มี​สติ​บังคับ​ตั๋ว​เก่า​ได้​ดี ตึง​เป๋น​คน​ตี้​เข้มแข็ง​ใน​ความ​เจื้อ มั่นคง​ใน​ความ​ฮัก กับ​มี​ความ​อดทน

3ส่วน​คน​เฒ่า​แม่ญิง​ก็​เหมือน​กั๋น สอน​หมู่​เขา​หื้อ​มี​จีวิต​ตี้​เคารพ​ยำเก๋ง​พระเจ้า บ่ดี​ไป​อู้​ใส่​ฮ้าย​คน​อื่น​กาว่า​เป๋น​ขี้​เหล้า แต่​หื้อ​เป๋น​คน​ตี้​สอน​ใน​สิ่ง​ดีๆ 4เปื้อ​จะ​เฝิ็ก​อบรม​แม่ญิง​สาว​หื้อ​ฮัก​ลูก​ฮัก​ผัว 5เป๋น​คน​มี​สติ​บังคับ​ตั๋ว​เก่า​ได้​ดี กับ​เป๋น​คน​บริสุทธิ์ เป๋น​แม่​บ้าน​แม่​เฮือน​ตี้​ดี มี​ความ​เมตต๋า​กับ​ยอม​ฟัง​กำ​ผัว เปื้อ​จะ​ป้องกั๋น​บ่หื้อ​คน​อื่นๆ ว่า​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ใน​ตาง​ตี้​บ่ดี

6ใน​ทำนอง​เดียว​กั๋น หื้อ​อ้อนวอน​ป้อจาย​หนุ่มๆ มี​สติ​บังคับ​ตั๋ว​เอง​ได้​ดี 7ใน​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ต้าน​ต้อง​เยียะ​ดี​เป๋น​ตั๋ว​อย่าง​ต่อ​หมู่​เขา เมื่อ​ต้าน​สอน หื้อ​สอน​อย่าง​ซื่อสัตย์​กับ​เอา​แต๊​เอา​ว่า 8กับ​หื้อ​ต๋าม​หลักกำสอน​ตี้​ถูกต้อง เปื้อ​จะ​บ่มี​ใผ​ต๋ำหนิ​ได้ ส่วน​คน​ตี้​ขัดขวาง​ต้าน​ก็​จะ​อาย​ขาย​หน้า ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​บ่ฮู้​จะ​เอา​อะหยัง​มา​ว่า​หื้อ​หมู่​เฮา​ได้

9สอน​หมู่​ขี้ข้า​หื้อ​ยอม​ฟัง​เจ้านาย​ของ​ต๋น​กู้​เรื่อง กับ​เยียะ​หื้อ​เจ้านาย​ปอใจ๋ บ่ดี​เถียง​เปิ้น 10กับ​ห้าม​ลัก​เข้าของ แต่​แสดง​หื้อ​เจ้านาย​หัน​ว่า​เขา​ไว้​ใจ๋​ได้ เปื้อ​ว่า​กู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ​จะ​เยียะ​หื้อ​กำสอน​ของ​พระเจ้า​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา เป๋น​ตี้​น่า​เหลื้อม​ใส​ศรัทธา

11ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​จาอี้​ก็​ย้อน​ว่า​พระเจ้า​เปิดเผย​พระคุณ​ของ​พระองค์​เปื้อ​จ้วย​คน​ตังหลาย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ 12โดย​พระคุณ​นี้​พระเจ้า​สอน​หื้อ​เฮา​เลิก​ใจ๊​จีวิต​ตี้​บ่นับถือ​พระเจ้า กับ​ตัด​กิเลส​ตั๋ณหา​ของ​โลก​นี้​เหีย แล้ว​สอน​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​มี​สติ​บังคับ​ตั๋ว​เก่า​ได้ เป๋น​คน​ยุติธรรม กับ​เป๋น​คน​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า​ใน​ยุค​นี้ 13เฮา​ควร​เยียะ​จาอี้​ใน​ต๋อน​ตี้​เฮา​รอ​ความ​หวัง​อัน​น่า​ยินดี ความ​หวัง​นี้​คือ​ก๋าน​ป๋ากฏ​ของ​รัศมี​ของ​พระเจ้า​ผู้​ยิ่งใหญ่​กับ​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา คือ​พระเยซู​คริสต์ 14พระองค์​ต๋าย​เปื้อ​เฮา เปื้อ​ไถ่​เฮา​หื้อ​ป๊น​อำนาจ​บาป​ตึงหมด​ตึงเสี้ยง กับ​เปื้อ​เยียะ​หื้อ​เฮา​บริสุทธิ์ แล้ว​จะ​ได้​เป๋น​คน​ของ​พระเจ้า​ตี้​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ใน​ก๋าน​เยียะ​ความ​ดี

15ย้อน​จาอั้น​หื้อ​สอน​สิ่ง​หมู่​นี้ ตึง​กระตุ้น​ผู้เจื้อ​ตี้​หั้น​หื้อ​เยียะ​ตวย กับ​ว่า​หื้อ​คน​ตี้​บ่เยียะ ต้าน​มี​สิทธิ​อำนาจ​เต๋ม​ตี้​จะ​เยียะ​จาอี้ บ่ดี​หื้อ​ใผ​ดู​แควน​เฮา​ได้​เน่อ