Search form

ทิตัส 2:10

10กับ​ห้าม​ลัก​เข้าของ แต่​แสดง​หื้อ​เจ้านาย​หัน​ว่า​เขา​ไว้​ใจ๋​ได้ เปื้อ​ว่า​กู้​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​เยียะ​จะ​เยียะ​หื้อ​กำสอน​ของ​พระเจ้า​พระ​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา เป๋น​ตี้​น่า​เหลื้อม​ใส​ศรัทธา