Search form

ทิตัส 2:12

12โดย​พระคุณ​นี้​พระเจ้า​สอน​หื้อ​เฮา​เลิก​ใจ๊​จีวิต​ตี้​บ่นับถือ​พระเจ้า กับ​ตัด​กิเลส​ตั๋ณหา​ของ​โลก​นี้​เหีย แล้ว​สอน​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​มี​สติ​บังคับ​ตั๋ว​เก่า​ได้ เป๋น​คน​ยุติธรรม กับ​เป๋น​คน​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า​ใน​ยุค​นี้