Search form

ทิตัส 2:2

2สอน​คน​เฒ่า​ป้อจาย​หื้อ​มี​ความ​ปอ​ดี​ใน​ก๋าน​ใจ๊​จีวิต ตึง​เป๋น​คน​ตี้​น่า​นับถือ มี​สติ​บังคับ​ตั๋ว​เก่า​ได้​ดี ตึง​เป๋น​คน​ตี้​เข้มแข็ง​ใน​ความ​เจื้อ มั่นคง​ใน​ความ​ฮัก กับ​มี​ความ​อดทน