Search form

ทิตัส 2:3

3ส่วน​คน​เฒ่า​แม่ญิง​ก็​เหมือน​กั๋น สอน​หมู่​เขา​หื้อ​มี​จีวิต​ตี้​เคารพ​ยำเก๋ง​พระเจ้า บ่ดี​ไป​อู้​ใส่​ฮ้าย​คน​อื่น​กาว่า​เป๋น​ขี้​เหล้า แต่​หื้อ​เป๋น​คน​ตี้​สอน​ใน​สิ่ง​ดีๆ