Search form

ทิตัส 2:5

5เป๋น​คน​มี​สติ​บังคับ​ตั๋ว​เก่า​ได้​ดี กับ​เป๋น​คน​บริสุทธิ์ เป๋น​แม่​บ้าน​แม่​เฮือน​ตี้​ดี มี​ความ​เมตต๋า​กับ​ยอม​ฟัง​กำ​ผัว เปื้อ​จะ​ป้องกั๋น​บ่หื้อ​คน​อื่นๆ ว่า​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ใน​ตาง​ตี้​บ่ดี