Search form

ทิตัส 3:11

11ย้อน​ต้าน​ฮู้​ดี​อยู่​แล้ว​ว่า เขา​หมู่​นั้น​เป๋น​คน​ตี้​หลง​จาก​ความ​จริง บาป​หนา ก๋าน​เยียะ​บ่ดี​ของ​เขา​ก็​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​เขา​มี​ความ​ผิด