Search form

ทิตัส 3:12

บาง​อย่าง​ตี้​บ่ควร​จะ​ลืม

12เมื่อ​ข้าพเจ้า​ส่ง​อารเทมาส​กาว่า​ทีคิกัส​มา​หา​ต้าน​นั้น หื้อ​พยายาม​อย่าง​เต๋มตี้​มา​หา​ข้าพเจ้า​ตี้​เมือง​นิโคบุรี​เน่อ ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ตัดสิน​ใจ๋​จะ​อยู่​ตี้​เมือง​นี้​จ๋น​เสี้ยง​หน้าหนาว​นี้​เต้าอั้น