Search form

ทิตัส 3:13

13ขอ​พยายาม​จ้วยเหลือ​เศนาส​ตี้​เป๋น​ทนาย​ความ​กับ​อปอลโล​ใน​สิ่ง​ตี้​ตึง​สอง​คน​จ๋ำเป๋น​ต้อง​ใจ๊​ใน​ก๋าน​เตียวตาง เปื้อ​หมู่​เขา​จะ​บ่ขาด​อะหยัง