Search form

ทิตัส 3:15

15กู้​คน​ตี้​อยู่​ตวย​ข้าพเจ้า​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​มา​หา​ต้าน ขอ​ฝาก​กำ​กึ๊ดเติง​หา​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​ฮัก​เฮา​ตวย ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​จง​ได้​ฮับ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​เต๊อะ​เน่อ