Search form

ทิตัส 3:3

3เมื่อ​ตะก่อน​เฮา​ก็​เกย​เป๋น​คน​บ่หลวก บ่เจื้อฟัง กับ​หลงผิด ตก​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​ตั๋ณหา​กับ​ก๋าน​ม่วน​งัน​สัน​เล้า จีวิต​มี​ก้า​เรื่อง​ขอย​กั๋น ตึง​ความ​บ่ดี​เต๋ม​ไป​หมด เฮา​จัง​คน​อื่น คน​อื่น​จัง​เฮา​ตวย