Search form

ทิตัส 3:7

7เปื้อ​ว่า​เมื่อ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​โดย​พระคุณ​ของ​พระองค์​แล้ว เฮา​ก็​จะ​ได้ฮับ​มรดก​ต๋าม​ตี้​เฮา​หวัง​ไว้ คือ​จีวิต​นิรันดร์