Search form

ทิตัส 3:9

9แต่​หื้อ​เลี่ยง​ก๋าน​เถียง​กั๋น​ใน​เรื่อง​บ่เป๋น​เรื่อง​เกี่ยวกับ​ลำดับ​ราย​จื้อ​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน กับ​ผิดหัว​กั๋น​เกี่ยวกับ​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส ย้อน​ว่า​เยียะ​จาอี้​บ่เยียะ​หื้อ​เกิด​ประโยชน์​กับ​เสีย​เวลา