Search form

EKISODO 1

Go ata ga Baisiraele le go tlaišwa ga bona

1Šea maina a bana ba Isiraele ba ba tlilego Egipita. Ba tlile Egipita ba na le Jakobo, bohle ba na le malapa a bona. 2Ke Rubeni, le Simeone, le Lefi, le Juda, 3le Isashara, le Sebulone, le Benyamini, 4le Dani, le Nafutali, le Gada, le Asere. 5Batho ba ka moka, e lego bana ba Jakobo, e be e le banna ba masome a šupago. Josefa yena o be a šetše a le Egipita. 6Ya re ge Josefa a hwile, le bana babo ka moka, go hwile ba moloko woo ka moka, 7Baisiraele ba šala ba ata, ba ntšifala, ba enela, ya ba ba maatla gagologolo naga ya tlala bona.

8Gomme mo nageng ya Egipita gwa tsoga kgoši e šele ye e bego e sa tsebe Josefa. 9Yona ya bolela le setšhaba sa yona ya re: Lebellang, setšhaba sa Baisiraele ke se sentši; ba bile ba re feta ka maatla. 10Tlang, re ba direng ka bohlale, gore ba se ke ba hlwa ba ata ba eya; e se tlo re mohla go hlabja mokgoši, ba tlatša manaba a rena, mme ba tlogela naga ye. 11Ya ba gona ba ba beetšego balaodi ba go ba kokobetša ka mothubo; ba agela Farao metse ya dišego, motse wa Phitome le Ramasese. 12Fela, le ge ba ba kokobetša gagolo, ba fela ba ata ba eya, ba ntšifala go fetiša; Baegipita ba ba ba boifa Baisiraele. 13Mme ba ba dira matlapša ka kgapeletšo; 14ba galakiša bophelo bja bona ka mediro e methata lerageng, le makokoteng, le medirong ka moka ya mašemong, ka mediro efe le efe ye ba bego ba ba diriša ka kgapeletšo.

15Gomme kgoši ya Baegipita ya bolela le babelegiši ba Bahebere. Leina la e mongwe e be e le Sifira, la e mongwe e be e le Pua. 16Kgoši ya re: Ge le belegiša basadi ba Bahebere, mme ba sa belega la bona e le mošimanyana, le mmolaye; ge e ka ba mosetsana, a ka phela. 17Eupša babelegiši bao ba be ba boifa Modimo, ba se ke ba dira se se boletšwego ke kgoši ya Egipita, ba lesa bašimanyana ba phela. 18Kgoši ya Egipita ya bitša babelegiši bao ya re: Le reng le dira taba ye, le lesa bašimanyana ba phela?

19Babelegiši ba botša Farao ba re: Basadi ba Bahebere ga ba swane le ba Baegipita. Ke ba bathata; ba belega mmelegiši a sešo a fihla. 20Babelegiši bao Modimo o ba dirile ka botho; setšhaba sona sa ata, ya ba se maatla ka kudu. 21Mme babelegiši bao Modimo o ba agišitše malapeng a bona, ka gobane ba be ba mmoifa. 22Farao yena a laela setšhaba sa gagwe ka moka a re: Bašimanyana bohle ba ba belegwago le ba lahlele nokeng ya Nile; basetsana le ba lese ba phele ka moka.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index