Search form

EKISODO 10

Kotlo ya tšie le ya leswiswi

1Mme Morena a laela Moshe a re: Yaa go Farao. Pelo ya gagwe e thatafaditšwe ke nna, le dipelo tša bahlanka ba gagwe, gore ke dire mehlolo ya ka mo go bona, 2gore bana ba gago le bana ba bana ba gago o kgone o ba botša tša matete a ke a dirilego Egipita, le mehlolo ye ke ba hloletšego yona, le gore le tsebe ge Morena e le nna.

3Moshe le Arone ba ya go Farao, ba re: Morena Modimo wa Bahebere o re: O tlo lesa neng go gana go ikokobetša pele ga ka? Lesa setšhaba sa ka se ye se ntirele! 4Ge o ka gana setšhaba sa ka se sepela, gona o tsebe gore bosasa ke tlo tliša tšie mo nageng ya gago. 5E tlo apeša naga, mmu o se hlwe o bonala; mme e tlo ja mašalela a tše di phologilego, tše le di šadišeditšwego ke sefako; e tlo ja dihlare tša lena tše di hlogago mo nageng. 6E tlo tlala mo nywakong ya gago, le mo nywakong ya bahlanka ba gago bohle, le mo nywakong ya Baegipita ka moka ka mokgwa wo o sešogo wa bonwa ke botatago le borakgoloweno mehleng ka moka ba le mo lefaseng go fihla ka la lehono. A realo a retologa, a tloga go Farao.

7Bahlanka ba Farao ba šala ba re: Monna e o tlo kgaotša neng go re hlolela dikotsi! Lesa batho bao ba sepele, ba yo direla Morena Modimo wa bona. A ga o ešo wa lemoga gore naga ya Egipita e senyegile?

8Moshe le Arone ba bitšwa ba boela go Farao. Farao a re: Sepelang le yo direla Morena Modimo wa lena. Fela, ke bomang ba ba tlogo ya?

9Moshe a re: Re tlo ya le bana ba rena le batšofadi ba rena, le barwa ba rena le barwedi ba rena, le dihuswane tša rena le dikgomo tša rena; ka gobane re na le monyanya wa Morena.

10Farao a re: Anthe Morena o tlo ba le lena ge ke le lesa la ya le na le bana ba lena! Seao maanomabe a le nyakago tsela ka ona! 11Ga go kgonege! A go ye lena banna, le direle Morena; ka gobane ke sona se le se nyakago. Mme ba tloga go Farao ka go rakwa.

12Ke mo Morena a laetšego Moshe a re: Emišetša naga ya Egipita letsogo la gago, gore tšie e tle mo nageng ya Egipita, e je dimela tšohle tša lefase, tšohle tše di šadišitšwego ke sefako. 13Gomme Moshe a šupa naga ya Egipita ka molamo wa gagwe; Morena a roma phefo ya bohlabela, ya foka letšatši ka moka, le bošego ka moka nageng yeo. Ge go esa phefo ya ba e fihlišitše tšie. 14Tšie ya rotoga le lefase ka moka la Egipita, ya bokana mo nageng ka moka, e le bontši bja tšie bjo bo sešogo bja bonwa, bjo bo sa tlogo bonwa gape. 15Tšie ya tlala lefase ka moka, ya apeša naga, ya fetša dimela ka moka tša naga, le dienywa ka moka tše di šadišitšwego ke sefako, gwa se ke gwa šala se setalana mo dihlareng le go tše di medilego mo nageng lefaseng ka moka la Egipita.

16Bjale Farao a akgofa a bitša Moshe le Arone, a re: Ke rumotše Morena Modimo wa lena; mme le lena ke le rumotše. 17A nke ke lebalelwe bosenyi bja ka, bjale, gatee, e be moka; nthapeleleng go Morena Modimo wa lena gore a tloše lehu le go nna, mme di fele. 18Moshe a tloga go Farao, a mo rapelela go Morena. 19Morena a tsoša phefo e maatla ya Bodikela, yona ya tšea tšie ya e lahlela mo lewatleng la mahlaka; mo nageng ya Egipita gwa se ke gwa šala le e tee. 20Gomme Morena a thatafatša pelo ya Farao, a se ke a lesa Baisiraele ba sepela.

21Ke mo Morena a laetšego Moshe a re: Emišetša letsogo la gago godimo gore naga ya Egipita e welwe ke leswiswi, leo motho a kago le swara ka seatla. 22Moshe a emišetša letsogo la gagwe godimo, mme gwa tla leswiswi le lesoleso, la fetša matšatši a mararo le thibile nageng ka moka ya Egipita. 23Motho a šitwa go bona wa gabo; motho a se ke a tsoga mo a dutšego; gwa fela matšatši a mararo go le bjalo. Ge e le mo meagong ya Baisiraele go be go le seetša.

24Bjale Farao a bitša Moshe a re: Sepelang le direle Morena; fela, dihuswane tša lena di šale; ge e le bana ba lena, bona ba ka ya le lena.

25Moshe a re: Wena ka noši o tlo ba wa re neela tše re tlogo di hlabela Modimo wa rena. 26Re tlo tloga le diruiwa tša rena, gwa se šale le hlaku e tee; ka gobane mo go tšona re tlo hlaola tša go direla Morena Modimo wa rena; ka gobane ga re tsebe tše re tlogo direla Morena ka tšona re sa ya gona kua.

27Gomme Morena a thatafatša pelo ya Farao, a gana go ba lesa ba sepela, 28a ba a kgalema Moshe a re: Tloga fa! Mme o itote gore o se ke wa hlwa o lebana le nna; ka gobane mohla o tlogo lebana le nna, o tlo hwa.

29Moshe a re: O boletše le le kwegago! Nka se hlwe ke lebana le wena.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index