Search form

EKISODO 12

Kwana ya Paseka. Kotlo ya go hwa ga maitšibulo

1Ba le gona moo nageng ya Egipita, Morena o laetše Moshe le Arone a re: 2Kgwedi ye a e be kgwedi ya pele mo go lena; e be yona ya go thoma ngwaga. 3Botšang phuthego ka moka ya Isiraele le re: Ka tšatši la lesome la kgwedi ye, mang le mang e lego mong wa lapa a tšee kwana. Lapa le lengwe le le lengwe le be le kwana ya lona. 4Ge ba lapa le lengwe e ka ba ba se nene, ba sa kgone go fetša kwana ka moka ba nnoši, gona ba tšee kwana e tee le baagišani, gore e lekane batho; batho ba lekane go fetša kwana. 5E be kwana e se nago bosodi, e tona ya ngwaga o tee; le e hlaole go dinku le go dipudi. 6Le e hlahlele go be go fihle la lesome le metšo e mene la kgwedi ye. Ke mo bohle ba e lego ba phuthego ya Isiraele ba tlogo e hlaba ka mantšiboa. 7Ba tšee madi a yona ba tlotše dijakwane tše pedi tša mojako ka ona, le sekgophe sa ngwako wo ba tlogo e jela go wona. 8Nama ya yona ba e je bošego bjoo e bešitšwe; ba e je le dinkgwa tše di se nago hlabego le merogo e galakago. 9Le se ke la e ja e sa le tala, le gona e se ke ya apewa ka meetse. E bešwe ka mollo e na le hlogo ya yona le meomo ya yona ka sebelebele sa yona. 10Le se ke la šadiša molatša wa yona; se se kago šalela la ka moswana le se fiše ka mollo. 11Mokgwa wa ge le e ja šo: Le e je le itlemile matheka, le rwele dieta naong tša lena; Le swere mapara a lena ka diatla. Gomme le e je le potlaka; ke Paseka (go feta) ya Morena.

12Ka gobane bošego bjoo ke tlo putlaganya naga ya Egipita ke itie maitšibulo ka moka a nageng ya Egipita; ke tlo thoma ka a batho ka iša go a diruiwa; gomme e tlo ba yona kahlolo ye ke tlogo e direla medimo ya Egipita, nna Morena. 13Gomme madi ao a tlo ba seka sa nywako ya lena ye lena le tlogo ba go yona. Ge ke bona madi ao, ke tlo le feta, mme go lena go ka se ke gwa fihla kotsi e bolayago mohla ke otlago naga ya Egipita. 14Gomme letšatši leo le se ke la ba la le lebala; le le dire la monyanya wa Morena; e be molao wa neng le neng le mo go ditlogolo tša lena.

15Le fetše matšatši a šupago le eja dinkgwa tše di se nago hlabego. Ka tšatši la pele le be le napile le ntšhitše hlabego nywakong ya lena; ka gobane mang le mang e a kago ja se se hlabegilwego mehleng e šupago yeo, o tlo ripiwa mo go Isiraele. 16Ka tšatši la pele le be le phuthego e kgethwa; le ka tšatši la go šupa le be le phuthego e kgethwa ya lena. Ka matšatši ao go se ke gwa swarwa modiro. Wo o kago swarwa mo go lena ke wa go itirela sejo fela se motho a se jago. 17Monyanya wo wa dinkgwa tše di se nago hlabego le o hlokomeleng; ka gobane ke wa lona letšatši le, le ke ntšhitšego makoko a lena nageng ya Egipita ka lona. Letšatši le le le bolokeleng ditlogolo tša lena e le molao go ya go ile. 18Ka mantšiboa a tšatši la lesome le metšo e mene la kgwedi ye le thome go ja dinkgwa tše di se nago hlabego, mme le kgaotše ka mantšiboa a letšatši la masome a mabedi le motšo o tee. 19Ka ona matšatši a šupago ao mo nywakong ya lena go se ke gwa hwetšwa hlabego; ka gobane mang le mang e a kago ja se se hlabegilwego, o tlo ripiwa mo phuthegong ya Isiraele, e ka ba modiiledi, le ge e ka ba e a tswaletšwego nageng ya geno. 20Le se ke la ba la ja se se hlabegilewego; mo malapeng ka moka a lena le je dinkgwa tše di se nago hlabego.

21Bjale Moshe a bitša ba bagolo ka moka ba Isiraele, a ba botša a re: Yang le hlaole dikwana ka malapa a lena, mme le hlabe Paseka. 22Le tšee sefokana sa lehlakanoka le se ine mading a lego legopong. Le tlotše sekgophe le dijakwane tše pedi ka ona madi ao; gomme go se ke gwa ba le motho wa geno e a tšwago ka mojako wa ngwako wa gagwe go sešo gwa sa la ka moswana. 23E tlo re ge Morena a putlaganya la Egipita a le otla, o tlo bona madi ao dikgopheng le mejakwaneng, mme o tlo feta. A ka se ke a dumelela polao ya tsena nywakong ya lena ya le wela. 24Hlokomelang molao wo, e tle e be mokgwa wa lena, le wa bana ba bana ba lena neng le neng. 25E re ge le fihlile mo nageng ye Morena a tlogo le fa yona bjalo ka ge a boletše, le hlokomele mokgwa wo wa go mo direla. 26Gomme e tlo re ge bana ba lena ba le botšiša ba re: Mokgwa wo wa lena ke wa go reng? 27Ke mo le tlogo re: Ke sona sehlabelo sa Paseka ya Morena, e a kilego a feta nywako ya Baisiraele kua Egipita! Ge a boletše a realo, setšhaba sa khunama sa rapela. 28Gomme Baisiraele ba ya ba dira ka mo Morena a laetšego Moshe le Arone; ba dira tšona tšeo.

29Ya re e le mašegogare Morena a bolaya maitšibulo ka moka a nageng ya Egipita, a thoma ka morwa wa pele wa Farao, e a bego a tlo dula sedulong sa gagwe, a fetša ka leitšibulo la mogolegwa e a bego a le ngwakong wa kgolego, le maitšibulo ka moka a diruiwa. 30Ke mo Farao a tsogilego e le bošego, yena le bahlanka ba gagwe ka moka, le Baegipita ka moka; gomme mo nageng ka moka gwa tsoga sello se segolo, ka gobane go be go se ne lapa le le hlokilego mohu. 31Farao a bitša Moshe le Arone, a re: Tsogang, le tšwe setšhabeng sa ka, lena le Baisiraele, Yang, le direle Morena ka mokgwa wo le o boletšego. 32Le tšwe le dihuswane tša lena le dikgomo tša lena bjalo ka ge le boletše. Sepelang mme le nna le nkgopeleleng ditšhegofatšo.

33Le Baegipita ba tutuetša setšhaba, ba re se akgofe se tloge nageng yeo, ka gobane ba be ba re: Re tlo hwa ka moka! 34Ke mo setšhaba se tšerego maupi a sona a a bego a dubilwe a le meruswing, ba a phuthela ka dikobo, ba a rwala ka magetla. 35Le gona Baisiraele ba be ba dirile ka mo Moshe a ba laetšego; ba be ba kgopetše Baegipita dilo tša silifera le tša gauta, le diaparo. 36Mme Morena o ba thušitše, ba hwetša Baegipita e le ba botho, ba ba bego ba sa gane go ba nea; ya ba gona ba hlakotšego Baegipita.

37Baisiraele ba khudugile Ramasese ba ya Sukothe; e nyakile go ba banna ba dikete tše makgolo a selelago, banna fela ba ba sepelago ka maoto, go sa balwe bana. 38Le lešaba la mahlakanasela le sepetše le bona, le mehlape e megologolo ya dihuswane le ya dikgomo. 39Ka bupi bjola bjo bo dubilwego, bjo ba tšwilego Egipita ba bo rwele, ba bešitše dinkgwa tše di se nago hlabego, ka gobane bo be bo sešo bja hlabegwa mola ba rakiwa Egipita, ba sa kgone go iketla, ba sešo ba itirela mefago.

40Lebaka le Baisiraele ba le feditšego ba dutše Egipita ke nywaga e makgolo a mane le masome a mararo a nywaga. 41Gomme makoko ka moka a Morena a khudugile Egipita ka lona letšatši leo la ge go fedile nywaga e makgolo a mane le masome a mararo. 42E be e le bošego bja go letela Morena gore a ba ntšhe nageng ya Egipita. Gomme bošego bjoo ya ba bja maitišo a Morena go Baisiraele ka moka le go ditlogolo tša bona.

43Morena o boditše Moshe le Arone a re: Molao wa Paseka šo: Wa setšhaba se šele a se ke a e ja. 44Ge e le molata yo o mo rekilego ka tšhelete, wa mmolotša, yena a a e je. 45Wa modiiledi le wa mothwalwa a se ke a e ja. 46E jelwe mo ngwakong o tee; o se ke wa ntšha nama ya yona mo ngwakong; mme o se ke wa roba lešapo la yona (Yoh. 19:36). 47Gomme Paseka ye e dirwe ke setšhaba ka moka sa Isiraele. 48Ge motho a diiletše ga gago, mme a rata go direla Morena Paseka, gona banna ka moka ba lapa la gagwe a ba bolle; ke gona a tlogo kgona go batamela Paseka, a ba bjalo ka e a tswaletšwego nageng ya geno fela, mang le mang e a sa bollago a se ke a e ja. 49Molao wa e a tswaletšwego ga geno, le wa e a diiletšego ga geno, e be o tee. 50Gomme Baisiraele ka moka ba dira ka mo Morena a laetšego Moshe le Arone; ba dira ka gona. 51Ka lona tšatši leo Morena o ntšhitše Baisiraele mo nageng ya Egipita, ba tšwa ka makoko a bona.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index