Search form

EKISODO 13

Maitšibulo a Isiraele a kgethelwa Morena. Khudugo

1Morena o boletše le Moshe a re: 2Nkgethele maitšibulo ka moka; sefe le sefe se mmaso a itšibulago ka sona mo go Baisiraele le sa ka, bathong le diruiweng.

3Moshe a bolela le setšhaba a re: Tšatši le la lehono, le le tšwilego Egipita ngwakong wa bohlanka ka lona, le se ke la le lebala; ka gobane Morena o le ntšhitše fa ka seatla se maatla; le gopoleng ka go se je se se hlabegilwego. 4Le khuduga lehono ka kgwedi ya Abidi. 5E tlo re ge Morena a go fihlišitše nageng ya Bakanana, le Bahethe, le Baamoro, le Bahefe, le Bajebusi, ye a e enetšego botataweno a re o tlo go fa yona, naga e elago maswi le nose, gona o dire tšona tše, ka yona kgwedi ye. 6O je senkgwa se se se nago hlabego matšatši a šupago; gomme la go šupa e be la monyanya wa Morena. 7Ka matšatši a šupago ao go lewe dinkgwa tše di sa hlabegwago. Se se hlabegilwego se se ke sa bonwa mo go lena. Le hlabego e se ke ya bonwa mo go lena, le mo dileteng tša gago ka moka. 8Mohla woo o botše ngwana wa gago o re: Dilo tše di dirwa ka baka la tše Morena a ntirilego tšona ge ke khuduga Egipita. 9Di tlo ba bohlatse bja gago mo seatleng sa gago, le kgopotšo mo phatleng ya gago, gore molao wa Morena o dule e le molao wa gago; ka gobane ke yena Morena e a go ntšhitšego Egipita ka seatla se maatla. 10Mme sa gago a e be go hlokomela mokgwa wo ka lebaka la wona ka ngwaga o mongwe le o mongwe.

11E re ge Morenea a go fihlišitše nageng ya Bakanana ka mo a enetšego wena le botatago, mme a go file yona. 12O gafele Morena maitšibulo ohle, maitšibulo ka moka a dikgomo tše o tlogo di rua, ge e ka ba powana, ke tša Morena. 13Ge e le maitšibulo ka moka a dipokolo, ona o a lopolle ka kwana. Ge o sa rate go e lopolla, gona o e thokge molala. Fela, maitšibulo a batho, barwa ba gago, o ba lopolle ka moka. 14Gomme e tlo re ka moso ge morwa wa gago a go botšiša a re: Mokgwa wo ke wa go reng? O mmotše o re: Morena o re ntšhitše Egipita ngwakong wa bohlanka ka seatla se maatla; 15Ya re ge Farao a gana go re fa tsela, Morena a bolaya maitšibulo ka moka a nageng ya Egipita, a thoma ka a batho a fihliša go a diruiwa. Bjalo ge ke hlabela Morena maitšibulo ka moka a tše di tona, ge ke lopolla barwa ba ka ba maitsibulo, ke dira ka baka leo. 16Bjale mokgwa wo a o be bohlatse mo seatleng sa gago, a e be mofapahlogo mo phatleng ya gago; ka gobane Morena o re ntšhitše Egipita ka seatla se maatla.

17Mohla woo ge Farao a file setšhaba tsela, Modimo ga a ka a se iša ka tsela ya kgauswi, ye e tšwago ka nageng ya Bafilisita; ka gobane Modimo o be a re ge setšhaba se ka lebana le ntwa, se ka šegama sa boela Egipita. 18Ke ka baka le Modimo a išitšego setšhaba thoko, ka tsela ya lešokeng e tetago ka lewatleng la Mahlaka. Mme Baisiraele ba tlogetše naga ya Egipita ba itlhamile.

19Moshe yena a tloga a rwele marapo a Josefa, ka gobane Josefa o be a tlemile Baisiraele ka keno yela ya go re: Mohla Modimo a tlogo ba a le hlokometše, le tloge mo le rwele marapo a ka.

20Baisiraele ba tlogile Sukothe ba ya ba bokana Ethama go bataganego le lešoka. 21Morena o ba etile pele ka leru la thololo ge e le mosegare; ya ba go ba laetša tsela. Bošego ya ba mollo wa thololo; ya ba go ba bonegela, gore ba kgone go sepela mosegare le bošego. 22Gomme leru leo la thololo ga la ka la hlokega pele ga setšhaba ge e le mosegare; le mollo wa thololo ga wa ka wa hlokega ge e le bošego.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index