Search form

EKISODO 17

Meetse a tšwago leswikeng. Baamaleka

1Setšhaba ka moka sa Baisiraele se tlogile lešokeng la Sini ka melokoloko ya makoko a bona, ba fela ba tsoga ka taelo ya Morena, ba ba ba bokana Rafidima. Felo fao setšhaba se hlokile meetse a go mwa. 2Setšhaba sa lwa le Moshe sa re: Re feng meetse re nwe.

Moshe a fetola a re: Le lwelang le nna? Le reng le leka Morena?

3Gona moo setšhaba se be se swerwe ke lenyora; sa ngangana le Moshe sa re: Ke ka baka lang o re ntšhitše Egipita, gore rena le bana ba rena o re bolaiše lenyora, le diruiwa tša rena?

4Moshe a hlaboša lentšu a rapela Morena a re: Setšhaba se ke tlo se dira bjang? Se tlo tloga se nthuma ka maswika.

5Morena a fetola a re: Eta setšhaba pele, o tloge le ba bangwe ba bagolo; mme lepara la gago, le o kilego wa itia noka ya Nile ka lona, o le sware ka seatla, o sepele. 6O tlo mpona ke eme mola pele ga gago godimo ga leswika thabeng ya Horebe. E tlo re ge o itia leswika, le tlo tšwa meetse, mme setšhaba se tlo nwa. Moshe a dira tšona tšeo, bagolo ba Baisiraele ba lebeletše.

7Gomme felo fao o go reetše leina a re ke Masa le Meriba (Moleko le kgang), ka baka la kgang ye Baisiraele ba e tsošitšego, le ka ge ba lekile Morena ba re: Mohlomong Morena gaa mo gare ga rena.

8Gwa tla Baamaleka, ba šwahlela Baisiraele gona moo Rafidima. 9Moshe a laela Joshua a re: Re hlaolele banna, o tšwe o hlabane le Baamaleka. Bosasa ke tlo ema ntlheng ya thabana, ke swere lepara la Modimo. 10Gomme Joshua a dira se Moshe a mmoditšego sona, a hlabana le Baamaleka. Moshe le Arone le Huri ba namela ntlheng ya thabana. 11Bjalo ya re ge Moshe a emišetša letsogo godimo, Baisiraele ba fenye; ge a kebiša matsogo, Baamaleka ba fenye. 12Gomme matsogo a Moshe a na a lapa; ba tšea leswika ba le bea ka tlase ga gagwe, a dula go lona; Arone le Huri ba thekga matsogo a gagwe, e mongwe le e mongwe a swere la thoko ya gagwe; matsogo a gagwe a hlwa a otlologile, la ba la dikela. 13Joshua a ba a fenya Baamaleka le madira a bona ka bogale bja lerumo.

14Morena o boditše Moshe a re: Ditaba tše di ngwale pukung gore di se lebalwe; gomme Joshua o mmotše a di kwišiše, gore leina la Amaleka ke tlo ba ka le fediša ka tlase ga legodimo. 15Gomme Moshe a agela Morena aletare, a e reela leina a re ke yona “Sefoka sa ka ke Morena”; 16a reta a re: Ke keno ka sefoka sa Morena, tlhabano ke ya Morena; o lwa le Baamaleka ba bjale le ba tlago go ba gona.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index