Search form

EKISODO 21

Melao ya bahlanka, ya babolai

1Ditaelo tše o tlogo ba anegela tšona šedi: 2Ge o reka molata wa Mohebere, a fetše nywaga e selelago a le mohlanka; ka wa go šupa a tloge a hunologile a sa lefe selo. 3Ge a tlile a nnoši, a tloge a nnoši; ge a tlile le mosadi, a tloge le mosadi wa gagwe. 4Ge mong wa gagwe a mo file mosadi, mme a mmelegela barwa le barwedi, mosadi eo le bana ba gagwe ke ba mong wa gagwe; yena o tloga a nnoši. 5Ge mohlanka yo a ka bolela a re: Mong wa ka ke a mo rata, le mosadi wa ka le bana ba ka ke a ba rata, ga ke rate go hunologa ka tloga, 6e mobjalo mong wa gagwe a mo lebanye le Modimo, a mo emiše mojakong le ge e le sejakwaneng, mme mong wa gagwe a mo thule tsebe ka tšhwana, mme a be mohlanka wa gagwe wa ka mehla.

7Ge monna a ka rekiša morwedi wa gagwe gore a be molata, gona a se ke a tloga sehlanka. 8Ge a sa kgahle mong wa gagwe e a mmeeleditšego, gona a mo lopolle; ga a na maatla a go mo rekiša setšhabeng se šele, ka gobane a mo hlanogetše. 9Gomme ge a be a mmeeleleditše morwa wa gagwe, gona a mo dire ka mokgwa wa barwedi. 10Le ge a ka tšea mosadi e mongwe, a se ke a fokotša dijo tša gagwe, le diaparo tša gagwe, le ditshwanelo tša gagwe. 11Ge a sa mo dumelele dilo tše tharo tšeo, o tlo tloga fela a sa lefe.

12E a itiago motho a hwa, a hwe lehu. 13Ge a sa ka a dira ka boomo, ya ba Modimo e a lesitšego seatla sa gagwe, yena eo ke sa tlogo beela felo mo a kago tšhabela ntshe. 14Ge motho a ka tsogela wa gabo, a mmolaya ka sehlogo, yena yoo le aletareng ya ka o mo sware, mme a hwe.

15E a itiago tatagwe goba mmagwe, a hwe.

16E a utswago motho a mo rekiša, goba a hwetšwa ga gagwe, a hwe lehu.

17E a rogago tatagwe goba mmagwe, a hwe lehu.

18Ge banna ba elwa mme e mongwe a itia wa gabo ka leswika goba ka letswele, a se ke a mmolaya, a fo mo latša dilaong, 19a ba a tsoga a totobela ka ntle ka kotelo, gona e a mo itiilego a se ke a otlwa, a a mo lefe go dula le dikalafo.

20Ge motho a itia molata wa gagwe wa monna goba wa mosadi ka molamo, a mo hwela diatleng, a lefetšwe. 21Fela moitiwa a ka phela a fetša letšatši le ge e le a mabedi, gona go se ke gwa lefetšwa; ka gobane motho yo ke leruo la gagwe.

22Ge banna ba elwa, mme ba kgorometša mosadi wa moima a senyegelwa, mme gwa se tšwelele bohloko bjo bongwe, gona a go lefišwe ka mo monna wa mosadi eo a tlogo lefiša ka gona; go lefše baahlodi ba le gona. 23Fela ge go ka tšwelela bohloko bjo bongwe, gona bophelo bo lefše ka bophelo, 24leihlo le lefše ka leihlo, leino le lefše ka leino, seatla se lefše ka seatla, leoto le lefše ka leoto, 25lebadi le lefše ka lebadi, ntho e lefše ka ntho, mogogoma o lefše ka mogogoma.

26Ge monna a ka itia leihlo la molata wa gagwe wa monna goba wa mosadi, a le senya, a mo lopolle a mo fe tsela ka baka la leihlo la gagwe. 27Ge a ka itia molata wa gagwe wa monna goba wa mosadi a mo kgola leino, a mo lopolle a mo fe tsela ka baka la leino la gagwe.

28Ge kgomo e ka hlaba monna goba mosadi, a hwa, gona kgomo yeo a e thungwe ka maswika; nama ya yona e se ke ya lewa. Ge e le mong wa kgomo yeo, yena ga a na molato. 29Fela, ge e le kgomo e hlabago la bomaabane le bomaloba, mong wa yona a ba a tsebišitšwe mme a se e sote, ge yona e ka bolaya monna goba mosadi, gona kgomo yeo a e thungwe ka maswika, gomme le mong wa yona a bolawe. 30Ge a ka lefišwa, gona a lopolle bophelo bja gagwe ka tše a tlogo lefišwa ka tšona. 31Ge e ka hlaba mošimanyana le ge e le ngwananyana, go ahlolwe ka mokgwa woo. 32Ge kgomo e ka hlaba molata wa monna goba wa mosadi, gona mong wa yona a ntšhetše mong wa molata eo disekele tše masome a mararo; kgomo yona e thungwe ka maswika.

33Ge motho a ka khurumola molete, le ge a ka ba a epile molete a lesa go o khurumela, mme kgomo goba pokolo ya wela moleteng woo, 34mong wa molete a lefe seruiwa ka tšhelete, setoto e ba sa gagwe. 35Ge kgomo ya motho e ka hlaba kgomo ya wa gabo, ya hwa, gona a ba rekiše kgomo yeo e phelago, ba arolelane tšhelete ya yona, ba arolelane le setoto. 36Fela, ge kgomo yeo e be e tsebja la bomaabane le la bomaloba gobane e a hlaba, mong wa yona a se e lote, gona a a lefe kgomo yeo ka kgomo e nngwe, gomme setoto e be sa gagwe. 37Ge motho a ka utswa kgomo le ge e le nku, a hlaba goba a rekiša, gona a lefe kgomo ka kgomo tše tlhano, nku a e lefe ka dihuswane tše nne.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index