Search form

EKISODO 22

Melao ya go thibela makgopo seleteng

1Ge lehodu le ka swarwa le thubula, la itiwa la hwa, ga go molato wa madi. 2Fela, ge le ka bolawa le šetše le hlabetšwe ke letšatši, gona e tlo ba molato wa madi. Sa lehodu ke go lefa; ge le se ne selo, gona a le rekišwe ka baka la bohodu bja lona. 3Se se utswitšwego ge se ka hwetšwa se le diatleng tša lona se sa phela, e ka ba kgomo, e ka ba pokolo, e ka ba sehuswane, gona le lefe ka tše pedi.

4Ge motho a fudiša tšhemong ya gagwe, le ge e le serapeng sa gagwe, a tlogela dikgomo tša gagwe, mme tša tsena tšhemong ya e mongwe tša e ja, gona a lefe ka tšona tše botse tša mo tšhemong ya gagwe, le ka tše botse tša mo serapeng sa gagwe.

5Ge mollo o ka šwahla wa swara madiga, wa fiša mabele a sethaleng goba a lehlakeng, le ge e ka ba dihlare tše di lewago, e a tšhumilego mollo woo a lefe.

6Ge motho a neela wa gabo thšelete le ge e le thoto gore a mmolokele, mme tša utswiwa mo ngwakong wa monna yoo, ge lehodu le ka swarwa, le lefe setee ka tše pedi.

7Ge lehodu leo le sa ka la bonwa, mong wa ngwako a batamele Modimo, go bonwe ge a sa ka a tšea thoto yeo ya wa gabo. 8Ka taba efe le efe ya molato, e ka ba wa kgomo, goba wa pokolo, goba wa kobo, goba selo sefe le sefe se se timetšego, se e mongwe a rego ke sa gagwe, taba ya ba babedi bao a e išwe go Modimo; gomme yo Modimo a tlogo mmea molato, a lefe wa gabo setee ka tše pedi.

9Ge motho a ka fišetša wa gabo pokolo, goba pholo, goba sehuswane, goba seruiwa se sengwe, gomme sa hwa, goba sa robega, goba sa thopša, go se na e a di bonego, 10gona taba e fedišwe ka keno ya go ena ka Morena, a re: Ga nka ka tšea thoto ya wa gešo. Mong wa yona a dumele, a se mo lefiše. 11Fela, ge e utswitšwe, a lefe mong wa yona. 12Ge e bolailwe ke sebata, gona a tlišetše mong wa yona bohlatse; se se bolailwego ke sebata ga a se lefe. 13Ge motho a kgopetše a adingwa seruiwa, mme sa robega, goba sa hwa, mong wa sona a se gona, gona a se lefe.

14Ge mong wa sona a be a le gona, a se ke a lefa. Ge e be e adimilwe, gona moputso wa kadimo e be e le go lefa. 15Ge motho a ka fapoša kgarebe ye e sešogo ya beeletšwa, a robala nae, gona a mo nyale e be mosadi wa gagwe.

16Ge tatagwe a ka gana go mo fa kgarebe yeo, gona a lefe ka tšhelete ye e lekanego go nyala kgarebe. 17Mosadi wa moloi o se ke wa mo lesa a phela.

18E a lalago le seruiwa a hwe lehu.

19E a išago sebego medimong, mme a se ke a se tlišetsa Morena fela, a a gafelwe lehu.

20Modiiledi o se ke wa mo pateletša, o se ke wa mo katelela; ka gobane le lena le be le le badiiledi nageng ya Egipita.

21O se ke wa hlakiša mohlologadi le sešuana. 22Ge o ka ba wa ba hlakiša, mme ba ntelela, ke tlo kwa sello sa bona; 23mme bogale bja ka bo tlo tuka, ka le bolaiša lerumo, basadi ba lena ba šala e le bahlologadi, bana ba lena ba šala e le dišuana. 24Ge motho wa setšhaba sa ka, e ka bago mohumanegi, o mo adima tšhelete, o se ke wa re e boe e tswetše, e na le kokeletšo.

25Ge o tšere kobo ya wa geno wa mo swarelela ka yona, o mmušetše kobo yeo le sešo la dikela; 26ka gobane ga a na kobo e nngwe; ke sona seaparo sa mmele wa gagwe. O tlo robala kang? E tlo re ge a ntelela, ke tlo kwa; ka gobane nna ke yo kgaugelo. 27O se ke wa goboša Modimo; o se ke wa roga mmuši wa setšhaba sa geno.

28O se ke wa diega go ntšha lekgetho la mabele le sebego sa morara. Leitšibolo la bana ba gago o nee nna.

29Le maitšibulo a dikgomo tša gago, le a dihuswane tša gago, o nee nna. A di fetše matšatši a šupago di na le bommatšo. O di tliše go nna ka la seswai.

30Le be batho ba ka ba bakgethwa. Nama ya se se bolailwego ke sebata le se ke la e ja; le e lahlele dimpša.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index