Search form

EKISODO 23

Molao wa bonolo. Menyanya e meraro ya ngwaga. Go ila ditšhaba tša Bakanana

1O se ke wa ba le ditshele. O se ke wa emela bokgopo wa ba hlatse ya maaka. 2O se ke wa latela bontši ge bo senya; ge o bolela bohlatse tshekong o se ke wa fapogela mo go fapogelago bontši. 3Le gona o se ke wa lahletša modiitšana tshekong ya gagwe.

4Ge o ka hwetša kgomo ya lenaba la gago, le ge e ka ba pokolo ya gagwe, e timetše, o se ke wa lesa go e bušetša go yena. 5Ge o ka hwetša pokolo ya motho e a go hloilego e wile le morwalo wa yona, o se ke wa feta; o mo swariše go e rola.

6O se ke wa kgopamiša taba ya modiitšana wa geno tshekong ya gagwe. 7Tšhaba taba ya maaka; motho e a se nago molato, le mothomoloki. O se ke wa mmolaya; ka gobane yo mobe nna ga ke mo emele. 8O se ke wa amogela tša tsogo le kobong; gobane tša tsogo le kobong di foufatša ba ba bonago, di kgopamiša taba tša baloki.

9Modiiledi o se ke wa mo pateletša; gobane pelo ya modiiledi le a e tseba; ka gobane le be le le badiiledi nageng ya Egipita.

10Tšhemo ya gago o e lema ka nywaga e selelago, o bune dijo tša yona. 11Ka ngwaga wa go šupa o e ladiše, o e tlogele, gore badiitšana ba setšhaba sa geno ba je; mme se se šalago se lewe ke diphoofolo tša naga. Le serapa sa gago sa merara, le mehlware ya gago, o di dire ka mokgwa woo.

12O dire mediro ya gago ka matšatši a selelago; ka la go šupa o khutše, gore kgomo ya gago le pokolo ya gago di khutše, gore morwa wa molata wa gago, le modiiledi, ba lapologe.

13Le hlokomele tšohle tše ke le boditšego tšona. Maina a medimo e šele le se ke la a gopola, a se ke a kwala melomong ya lena.

14O ntirele monyanya gararo ka ngwaga. 15O dire monyanya wa dinkgwa tše di se nago hlabego; o fetše matšatši a šupago o eja dinkgwa tše di sa hlabegwago ka mo ke go laetšego, ka kgwedi ya Abibi; ka gobane ke yona ye o tšwilego nageng ya Egipita ka yona. Fela le se ke la tla pele ga ka le sa swara selo.

16Le dire monyanya wa puno, wa dithakangwaga tša mediro ya gago, ya tše o di bjetšego mašemong. Le dire le monyanya wa go kgobela tše o itiretšego tšona; o dirwe ge ngwaga o fela. 17Banna ba gago ka moka ba bonale pele ga Morena gararo ka ngwaga.

18Madi a dihlabelo tša gago o se ke wa a tliša le tše di hlabegilwego, le makhura a monyanya wa ka a se ke a šalela la ka moswana.

19Tša pele tša dithakangwaga tša gago o di iše ngwakong wa Morena Modimo wa gago.

Putšane o se ke wa e apea le maswi a mmayo.

20Tseba gore ke roma Morongwa wa ka a go etepele, a go diše tseleng ya gago, a go fihliše felo mo ke go lokišitšego. 21O itote o lebane nae; o kwe se a se bolelago; o se ke wa mo gana; ka gobane a ka se ke a lesa go le otla ge le fapoga, ka gobane leina la ka le le mo go yena. 22Fela, ge o theetša se a se bolelago, wa dira tšohle tše a go botšago tšona, ke mo ke tlogo ba lenaba la manaba a gago, ka beka ba ba go bekago. 23Ka gobane Morongwa wa ka o tlogo etapele, o tlogo fihliša mo go lego Baamoro, le Bahethe, le Bapherese, le Bakanana, le Bahefe, le Bajebusi, mme ke tlo ba fediša. 24O se ke wa khunamela medimo ya bona, o se ke wa e direla, o se ke wa latela mokgwa wa bona, o e fedišetše ruri, mme o pšhatlaganye dikokwane tša bona. 25Direlang Morena Modimo wa lena; ke mo a tlogo šegofatša bogobe bja lena, le meetse a lena, a le efela malwetši. 26Mme mo nageng ya gago go ka se ke gwa ba le mosadi e a senyegelwago le e a dulago e le moopa; matšatši a bophelo bja gago a tlo atišwa ke nna.

27Go boifiša ga ka ke tlogo etiša pele ga gago; ditšhaba ka moka tše o yago go tšona ke tlo di raranya; manaba a gago ka moka ke tlo a tšhabiša pele ga gago. 28Ke tlo roma mebu ya go etapele ya raka Bahefe, le Bakanana, le Bahethe, ge o fihla. 29Nka se ke ka ba raka ka moka ka ngwaga o tee ge o fihla, gore naga e sa tlo ba lešoka, gore o sa tlo atelwa ke dibata tša naga. 30Ke tlo ba raka ka o tee ka o tee ge o fihla, gore le thome go ata, le hlakanye lefase. 31Mellwane ya gago e tlo bewa ke nna, ya thoma ka Lewatle la Mahlaka, ya goma ka Lewatle la Bafilisita, ya goma ka lešoka le ka noka; ka gobane beng ba naga yeo ke tlo ba gafela diatleng tša lena, ka ba raka ge o fihla. 32O se ke wa dira kgwerano le bona le medimo ya bona. 33Ba se ke ba aga mo nageng ya gago, gore ba sa tlogo diriša tša go nthumola, ge o ka direla medimo ya bona, ba ba moreo wo o tlogo go tanya.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index