Search form

EKISODO 25

Dineo tša go aga Ntlokgethwa

1Morena a bolela le Moshe a re: 2Botša Baisiraele o re, ba nntšhetše dibego. Mang le mang a tliše ka mo pelo ya gagwe e ratago; mme le amogele dibego tšeo tša ka. 3Dibego tše le tlogo di amogela go bona ke gauta, le silifera, le mphiri, 4le purapura e tala, le purapura e khubedu, le moretele, le leokodi, le boya bja dipudi, 5le matlalo a dikgapa a a hubaditšwego, le matlalo a nebi ya lewatle, le mamati a moduhlare, 6le makhura a mabone, le dihlare tša monko o bose wa ditlolo, le diorelo, 7le pheta ya šohama, le thuka ya go thakga nkatanakgethwa ya mphamodimo le ya thebana ya gagwe. 8Ba tlo nkagela Ntlokgethwa, gore ke age gare ga bona. 9Ke tlo go bontšha tšohle ka go swantšhetša moago, ka go swantšhetša dithoto ka moka tša wona, la tlo kgona go dira ka mokgwa woo.

10Ba dire polokelo ka mamati a moduhlare; botelele e be meelo e mebedi le seripa; bophara e be moelo le seripa; boemo e be moelo le seripa. 11O e manege ka gauta e tagilego ka teng le ka ntle; gomme o e dikološe ka morumo wa gauta. 12O e direle mekgoko e mene ya gauta, o e kgokele mo dikhutlong tše nne tša yona; e mebedi e be lehlakoreng le lengwe, e mebedi e be lehlakoreng le lengwe. 13O betle diphata tše pedi tša moduhlare, o di manege ka gauta. 14Diphata tše o di hlomele mekgokong yeo ya mahlakoreng a polokelo, gore e rwalwe ka tšona. 15Diphata tše di dule di le mekgokong; di se ke tša hlomolwa. 16Mo polokelong ye o boloke melao ye ke tlogo go nea yona.

17Polokelo ye o e direle sekhurumelo ka gauta e tagilego; botelele bja sona e be meelo e mebedi le seripa; bophara e be moelo le seripa. 18O dire Bakerubi ba babedi ka gauta ye e rutšwego; o ba bee mo dintlheng tše pedi tša sekhurumelo. 19Mokerubi e mongwe o mmee ntlheng e nngwe, e mongwe o mmee ntlheng e nngwe; ba rulwe e le tshipi e tee le sekhurumelo dintlheng tša sona. 20Bakerubi ba phurolle diphego tša bona ka godimo ga sekhurumelo; difahlogo tša bona di lebane, mme di lebe sekhurumelo. 21Sekhurumelo o khurumele polokelo ka sona; mo polokelong o boloke melao ye ke tlogo go nea yona. 22Gona moo godimo ga sekhurumelo, mo gare ga Bakerubi ba babedi ba ba lego godimo ga polokelo ya molao, ke mo ke tlogo gahlana le wena, ka bolela le wena ke le moo, ka go laelela tšohle tše o tlogo di botša Baisiraele.

23O dire le sethalana ka mamati a moduhlare; botelele bja sona e be meelo e mebedi, bophara e be moelo o tee, boemo, e be moelo le seripa. 24O se manege ka gauta e tagilego; o se dikološa ka morumo. 25O se dikološe ka mamatšana a lekanago bophara bja seatla, mamatšana ao o a dikološe ka morumo wa gauta. 26O se direle mekgoko e mene ya gauta; o e kgokele dikhutlong tše nne maotong a sona. 27Mekgoko ye e be hleng ga mamatšana, e be ya go hlomela diphata tša go rwala sethalana seo. 28Diphata o betle tša moduhlare, o di manege ka gauta; sethalana se rwalwe ka tšona. 29O dire le meruswana ya sona, le megopo ya sona, le dibjana tša sona, le digo tša go ga ka tšona; o di dire ka gauta e tagilego. 30Mo sethaleng se go dule go beilwe dinkgwaponwa pele ga ka.

31O dire le sehlomapone ka gauta. Sehlomapone se dirwe ka gauta ye e rutšwego, leoto la sona le thito ya sona. Le dinoko, le mahlare, le matšoba mo go sona a be tshipi e tee le sona. 32Mo mahlakoreng a thito go tšwe thabe tše di selelago, thabe tše tharo lehlakoreng le lengwe, tše tharo lehlakoreng le lengwe la thito. 33Thabe e tee e be le dinoko tše tharo, tše di nago le matlakala a tšona, le matšoba a tšona. Dithabe tše di selelago di be bjalo di etšwa mo thitong ya sona. 34Thito yona e be le dinoko tše nne, tše di nago le mahlare le letšoba la tšona. 35Noko e dule gona moo go tšwago dithabe tše pedi mo thitong, ka tlase ga dithabe. Go be bjalo mo go dithabe ka moka go selela ga tšona. 36Dinoko le dithabe gotee le thito, ka moka e be tshipi e tee ye e rutšwego ya gauta e tagilego. 37O dire le mabone a šupago a sona, a go hlongwa mo dintlheng tša dithabe, gore a bonege pele ga sona. 38Le matlaonyana a sona, le dikhurumelo e be tša gauta ye e tagilego. 39Sona le dibjana tša sona ka moka a di dirwe ka gauta e tagilego, ye e rego ge e elwa ya ba talente ka moka. 40O bone gore e dirwe ka go swantšha ka tše o di bontšhitšwego thabeng.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index