Search form

EKISODO 26

Ntlokgethwa

1O dire Ngwako o rulelwago ka mašela a lesome a leokodi le le ohlilwego, le ka purapura e tala le e khubedu, le moretele. A logwe ke mologimakgone; a be le diswantšho tša Bakerubi. 2Botelele bja lešela letee e be meelo e masome a mabedi le metšo e seswai; bophara bja lona e be meelo e mene. Mašela ka moka a dirwe ka tekanyo e tee. 3Mašela a mahlano a rokagangwe e be kobo e tee, a mahlano a rokagangwe e be kobo e nngwe. 4Lešela la ka thoko e nngwe ya kobo e nngwe o le rokele digole tša purapura e tala morumong wa lona; le kobo ya bobedi o e rokele digole mo lešeleng la ka thoko. 5Digole o dire tše masome a mahlano mo lešeleng letee; le mo lešeleng la ka thoko ya kobo ya bobedi o rokele digole tše masome a mahlano, di lebane le tša kobo ya pele. 6O kgone o dire dingamelo tše masome a mahlano tša gauta, e be tša go swaraganya dikobo tše pedi tšeo gore e be serulelo setee.

7O dire le mašela a boya bja dipudi, e be a go rulela ngwako woo. O dire a lesome le motšo o tee. 8Botelele bja lešela letee e be meelo e masome a mararo, bophara bja lona e be meelo e mene. Mašela a a lesome le motšo o tee a dirwe ka tekanyo yeo. 9Mašela a mahlano o a rokaganye e be kobo e nngwe; a selelago a mangwe o a rokaganye e be kobo e nngwe; la go selela o tlo le mena mojako wa ngwako. 10O rokele digole tše masome a mahlano morumong wa lešela la ka thoko ya kobo; le mo lešeleng la ka thoko ya kobo e nngwe o le rokele digole tše masome a mahlano. 11O kgone o dire dingamelo tše masome a mahlano tša mphiri, o di tsenye digoleng, o kgohlaganye dikobo e be serulelo se tee. 12Seripa sa lešela se se telefetšego sa fetiša a mangwe, se tlo lepelela ka thoko ya morago ga ngwako. 13Moele o tee ka thoko yeno le ka thoko yela o tlogo feta bophara bja ngwako, o lepelele mahlakoreng a ngwako ka thoko yeno le ka thoko yela, o o apeše.

14Ngwako wo o o direle le serulelo sa matlalo a dikgapa a a hubaditšwego le serulelo sa matlalo a nebi ya lewatle.

15Ngwako wo o o direle le mamati a legwakwa a moduhlare. 16Botelele bja mamati ao e be meelo e lesome, bophara bja lemati e be moelo le seripa. 17Mo lemating go be le ntlha ya go le swaraganya le a mangwe. Mamati ka moka a ngwako o a dire bjalo. 18Mamati o dire a masome a mabedi a lehlakore la ngwako la thoko ya borwa. 19O dire maoto a silifera a masome a mane a go emiša mamati ao a masome a mabedi; lemati le be la maoto a mabedi a lona ka tlase ga dintlha tšela tše pedi tša go a swaraganya. 20Mamati a mangwe a masome a mabedi a be a lehlakore la ngwako la thoko ya leboa. 21A be le maoto a ona a silifera a masome a mane; lemati le le maoto a mabedi a lona. 22Thoko ya morago ya ngwako ye e lebago bodikela o e direle mamati a selelago a legwakwa. 23Thoko yeo ya morago o e direle dikhutlo tše pedi ka mamati mabedimabedi. 24A gomarelane go tloga fase go fihla godimo; a be le mokgoko wa pele. A be bjalo bobedi bja ona; e be a dikhutlo tše pedi. 25Ka mokgwa o bjalo e tlo ba mamati a seswai, a nago le maoto a ona a silifera a lesome le metšo e selelago, maoto mabedimabedi a lemati letee.

26O dire le dipalelo ka diphata tša moduhlare; mamati a lehlakore la ngwako a be le dipalelo tše tlhano. 27Le a lehlakore le lengwe la ngwako a be le tše tlhano. Le thoko ya morago ya ngwako e lebago bodikela e be le tše tlhano. 28Lebalelo la mo gare le sware mamati ka moka ka gare botelele ka moka bja lehlakore. 29Mamati o a manege ka gauta. O dire le mekgoko ka gauta, e be ya go nokela dipalelo; le dipalelo o di manege ka gauta. 30O kgone o hlome ngwako ka mokgwa woo ke go bontšhitšego wona thabeng.

31O dire le lešira ka lešela la purapura e tala le e khubedu, le moretele, ka leokodi le le ohlilwego; le be le diswantšho tša Bakerubi tše di dirilwego ke mologimakgone. 32Lešira le o le fege dikokwaneng tše nne tša moduhlare, tse di manegilwego ka gauta; le dikgwegana tša tšona e be tša gauta; di eme ka maoto a mane a silifera. 33Lešira o le fege mo dikgweganeng; gomme gona moo go širilwego ke le šira leo, o iše polokelo ya melao. Lešira ke la go aroganya sekgethwa le sekgethwakgethwa. 34Sekhurumelo o khurumele polokelo ya melao ka sona mo sekgethwakgethweng. 35Sethalana o se bee ka mono ga lešira. O bee le sehlomapone, se eme mo lehlakoreng la ngwako la thoko ya borwa, se lebane le sethalana se se beilwego lehlakoreng la thoko ya leboa.

36Mojako wa ngwako o o direle lešira ka purapura e tala le e khubedu le moretele, ka leokodi le le ohlilwego mme la logwa ya ba mebalabala. 37Lešira le o le direle dikokwane tše tlhano tša moduhlare; o di manege ka gauta, le dikgwegana tša tšona. Maoto a mahlano a tšona o dire a mphiri o tšhollwago.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index