Search form

EKISODO 29

Go bewa ga baperisita. Didimo tša ka mehla

1Molao wa mohla o ba kgetha gore e be baperisita ba go ntirela, šo: Hlaola powana le dikgapana tše pedi tše di se nago bosodi. 2O tšee dinkgwa tše di sa hlabegwago, le dinkgwana tše di se nago hlabego, tše di dubilwego ka makhura, le dinkgwana tše di phaphašana, tše di sa kago tša hlabegwa, tše di tloditšwego makhura. O di dire ka bupi bjo bo tokilwego bja korong. 3O di bee serotong setee, o di tliše ka seroto, gotee le powana yeo le dikgapana tše pedi.

4Arone le barwa ba gagwe o ba batametše mojako wa Ngwako wa Kgwerano, o ba hlapiše ka meetse. 5O tšee diaparo o apeše Arone kobo, le kobjana, le nkatana, le thebjana, o mo tlemele moketwana wa nkatana. 6Hlogong o mo rweše kefa, o mo tlemele mofapahlogo o mokgethwa mo kefeng. 7O tšee makhura a go tlola o a tšhele hlogong ya gagwe, e be gona go mo tlotša.

8Le barwa ba gagwe o ba batametše, o ba apeše dikobo. 9O ba tlemele meketwana, Arone le barwa ba gagwe. O ba rweše dikefa. Ke mo boperisita e tlogo ba bja bona ka molao wa neng le neng. O realo ge o ba gafela modiro, Arone le barwa ba gagwe.

10O kgone o batametše powana yela mojakong wa Ngwako wa Kgwerano; gomme Arone le barwa ba gagwe ba bee diatla tša bona mo hlogong ya yona. 11E be gona o e hlabago pele ga Morena mojakong wa Ngwako wa Kgwerano. 12O tšee madi a yona o a tlotše dinakeng tša aletare ka monwana wa gago; a mangwe o a tšholle ka moka ka fase ga aletare. 13O tšee lebipi ka moka, le makhura ka moka a sebete, le dipshio ka dipedi le makhura a tšona, o di fiše aletareng. 14Nama ya powana yeo, le letlalo la yona, le mošwang, o di fiše kua ntle ga mošaša; ke seloba.

15O kgone o tšea kgapana e nngwe, mme Arone le barwa ba gagwe ba e bee diatla hlogong ya yona. 16E be gona o e hlabago, wa tšea madi a yona, wa fokela aletare wa dikologa nayo. 17Kgapana yeo o e phakologanye, o hlatswe diteng tša yona, le maoto a yona, gomme o di beakanye le ditho tša yona, gotee le hlogo; 18mme o fiše kgapana yeo ka moka mo aletareng. Ke sehlabelo sa Morena, sa monko o bose, sa mollo wa Morena.

19Kgapana ya bobedi le yona o e tšee, mme Arone le barwa ba gagwe ba e bee diatla hlogong ya yona. 20O tsebo e hlaba, wa tšea madi a yona wa tlotša lerephu la tsebe ya Arone ya ka go le letona. O tlotše ka monwana. Le marephu a ditsebe tša barwa ba Arone tša ka go le letona, le menwana e megolo ya diatla tša bona le ya maoto a bona o e tlotše madi; a a šalago o fokele aletare ka ona o dikologe nayo. 21O tšee madi a lego aletareng, le makhura, le setlolo; ka tšona o fokele Arone le diaparo tša gagwe, le barwa ba gagwe le diaparo tša bona.

22Mo go kgapana o tšee makhura, le mosela, le lebipi, le makhura a sebete, le dipshio tše pedi tša yona le makhura a tšona, le leoto la thoko ya le letona, -- ka ge e le kgapana ya go gafelwa modiro -- 23O tšee le senkgwa setee, le senkgwana setee sa makhura, le senkgwana setee se se phaphašana; o di ntšhe mo serotong sa tše di sa hlabegwago, se se lego pele ga Morena; 24ka moka o di bee diatleng tša Arone le tša barwa ba gagwe; ba di ekare; ke seekaro pele ga Morena. 25O kgone o di tšea diatleng tša bona, o di fiše aletareng o di beile godimo ga sehlabelo sela, e be tša monko o bose pele ga Morena, tša mello ya Morena.

26Bjale o tšee leumo la kgapana ya go bea baperisita, e lego ya Arone, o le ekare, e be seekaro pele ga Morena; e tlo ba kabelo ya Arone.

27Leumo la seekaro, le leoto lela la sebego, le le ekerwego pele ga Morena, le le tlilego e le sebego le etšwa kgapaneng ya go bea baperisita, e lego ya Arone, o di kgethe. 28E tlo ba tša Arone le tša barwa ba gagwe; ke kabelo ya neng le neng. Di tšwe go Baisiraele; ke sebego, sebego se se tšwago go Baisiraele mo didimong tša go leboga, sebego sa Morena.

29Diaparo tše kgethwa tša Arone, ka morago e tlo ba tša barwa ba gagwe, gore ba tlotšwe, ba gafelwe modiro ba apere tšona. 30Morwa wa gagwe, e a tlo go ba moperisita bakeng sa gagwe, a tsene ngwakong wa kgwerano go direla sekgethwa a di apere matšatši a šupago.

31Nama ya kgapana ya go bewa ga baperisita o e tšee o e apee felo gokgethwa e nnoši. 32Arone le barwa ba gagwe ba je nama ya yona le dinkgwa tše di lego serotong se se lego mojakong wa Ngwako wa Kgwerano. 33A ba je tše di ba boelantšego le Morena, ge ba gafelwa modiro ba kgethwa. O šele a se ke a di ja, ka gobane ke tše kgethwa. 34Tše di kago šalela la ka moswana go nama yeo ya go bea baperisita, le go dinkgwa tšeo o di fiše. Molatša wa tšona o se ke wa lewa gobane ke tše kgethwa.

35Arone le barwa ba gagwe o ba dire ka wona mokgwa wo ke go laetšego wona. Go ba gafela modiro go fetše matšatši a šupago. 36O hlabe powana ya seloba ka mehla; e be ya poelanyo; e be ya go hlatswa aletare, ka gobane mo go yona o tlo bea tša poelanyo. O e tlotše, e be e kgethwa. 37O fetše matšatši a šupago o dira tša poelanyo mo aletareng, e be go e kgetha, gore e be aletare kgethwakgethwa. Bohle ba ba swarago aletare ye e be ba bakgethwa.

38Mo aletareng ye o tlo tliša dikwana tše pedi tša ngwaga o tee ka mehla le mehla. 39Kwana e nngwe o e hlabe ka moswana; e nngwe o e hlabe ka mantšiboa. 40O e tliše le ntlatlana ya bupi bjo bo dubilwego ka makhura a mohlware, a a tletšego lefišana, le beine ye e tletšego moetana ya sebego. Ke tšona tša kwana e nngwe. 41Kwana ya bobedi o e hlabe ka mantšiboa. O e dire ka mokgwa woo wa sebego sa dijo sa ka moswana; e tle le sebego sa senwewa sa yona; e be monko o bose. Ke tšona tša mollo wa Morena. 42E be sehlabelo sa ka mehla go iša ditlogolong tša lena, sa mo mojakong wa Ngwako wa Kgwerano, pele ga Morena, mo ke tlogo gahlana le lena, ka bolela le lena gona moo. 43Gona moo ke tlo gahlana le Baisiraele, gomme e tlo ba felo gokgethwa ka borena bja ka. 44Gomme Ngwako wa Kgwerano le aletare ke tlo di dira tše kgethwa; le Arone le barwa ba gagwe ke tlo ba dira ba bakgethwa, gore e be baperisita ba ka. 45Ke mo ke tlogo ba ke agile le Baisiraele, ka ba Modimo wa bona. 46Gomme ba tlo lemoga ge nna Morena ke le Modimo wa bona, nna ke ba ntšhitšego nageng ya Egipita, gore ke age le bona, nna Morena Modimo wa bona.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index