Search form

EKISODO 3

Moshe o rongwa go yo ntšha Baisiraele Egipita

1Moshe o be a diša dinku tša Jethero mogwegadi wa gagwe moperisita wa Midiane, a tšwa le dihuswane a di iša kua pele ga lešoka, a fihla thabeng ya Modimo thabeng ya Horebe. 2Gona moo Morongwa wa Modimo a iponatša go yena a le kgabong ya mollo. Moshe ge a lebelela, a bona sethokgwa sa meetlwa se tuka mollo; a bona se sa swe. 3Moshe a re: A nke ke batamele ke bone semakatšo se segolo seo. Sethokgwa se reng se sa swe?

4Morena ge a mmona a batamela go bona, a mmitša, yena Modimo a le sethokgweng seo sa meetlwa, a re: Moshe! Moshe!

Yena a re: Ke nna e!

5Modimo a re: Se batamele mo! Rola dieta naong tša gago, ka gobane felo fa o emego gona ke naga e kgethwa. 6A re: Ke nna Modimo wa tatago, Modimo wa Aborahama, Modimo wa Isaka, Modimo wa Jakobo. Moshe a khurumetša sefahlogo sa gagwe ka gobane a boifa go lebana le Modimo.

7Gomme Morena a bolela a re: Mahloko a setšhaba sa ka se se lego kua Egipita ke a bone; ke ba kwile ge ba golola ka baka la bagapeletši ba bona; ruri, ditlaišego tša bona ke a di tseba. 8Bjale ke tletše tšona, gore ke ba namolele diatleng tša Baegipita, ke ba ntšhe nageng ye, ke ba iše nageng e botse ye e ahlamego, ye e elago maswi le nose, gona kua go dutšego Bakanana, le Bahethe, le Baamoro, le Bapherese, le Bahefe, le Bajebusi. 9Gomme bjale o tsebe gore dikolomelo tša Baisiraele di fihile go nna; le gona ke bone pateletšo ye Baegipita ba ba pateletšago ka yona. 10Bjale tlaa ke go rome o ye go Farao, mme o ntšhe setšhaba sa ka sa Baisiraele mo nageng ya Egipita.

11Moshe a fetola a re: Ke nna mang nka yago go Farao ka ntšha Baisiraele nageng ya Egipita?

12Modimo a re: O tlo kgona ka gobane nna ke tlo ba le wena; gomme bohlatse bja go re ke nna ke go romilego šebo: E tlo re ge o ntšhitše setšhaba sa ka Egipita, le tlo tla la direla Modimo thabeng ye.

13Moshe a fetola a re: Bjale ge ke fihla go Baisiraele ka re: Ke tla go lena ke romilwe ke Modimo wa botataweno, gomme ge bona ba tla re: Leina la gagwe ke mang? Ke tlo ba botšang?

14Modimo a botša Moshe a re: Ke nna E A LEGO GONA; a re: Ba botše o realo, o re: Ke romilwe ke yena Mobagona, ka tla go lena. 15Modimo a buša a botša Moshe a re: O realo, o botše Baisiraele o re: Ge ke tla go lena, ke romilwe ke Modimo wa botataweno, Modimo wa Aborahama, Modimo wa Isaka, Modimo wa Jakobo. Ke lona leina la ka la neng le neng, le ke tlogo gopolwa ka lona go merafo le merafo. 16Sepela ge, o phuthe ba bagolo ba Isiraele, o ba botše o re: Morena Modimo wa botataweno o iponaditše go nna; Modimo wa Aborahama le Isaka le Jakobo o re: Ke le hlokometše, ka bona se le se dirwago Egipita. 17Bjale ke re: Ke tlo le ntšha mahlomoleng a Egipita, ke le iše nageng ya Bakanana, le Bahethe, le Baamori, le Bapherese, le Bahefe, le Bajebusi, nageng ye e elago maswi le nose.

18Ba tlo kwa lentšu la gago; gomme wena o ye go kgoši ya Egipita o na le ba bagolo ba Baisiraele, le ye le re: Re gahlane le Morena Modimo wa Bahebere; bjalo a ko re lese re ye lešokeng, leeto la matšatši a mararo, re hlabele Morena Modimo wa rena dihlabelo. 19Fela, ke a tseba, kgoši ya Egipita e ka se ke ya le fa tsela, ge ke sa dire ka letsogo le le maatla. 20Letsogo la ka ke tlo le emiša, ke itie Egipita ka mehlolo ka moka ye ke tlogo e dira nageng yeo; ke mo a tlogo le lesa la sepela.

21Gomme ke tlo dira gore setšhaba se se hwetše Baegipita e le ba botho; mme e tlo re ge le sepela, le ka se ke la tloga le sa swara selo. 22Basadi ba tlo kgopela baagišani le ba ba dutšego le bona malapeng; mme ba tlo fiwa dilo tša silifera le tša gauta, le diaparo; mme le apeše barwa ba lena, le barwedi ba lena ka tšona. Baegipita le tlo ba hlakola.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index