Search form

EKISODO 30

Aletare ya diorelo. Lekgetho. Legopo. Setlolo le diorelo

1O dire le aletare ya go thuntšha diorelo; o e dire ka mamati a moduhlare. 2Botelele bja yona e be moelo o tee, le bophara moelo o tee; e be ya dikhutlo tše nne. Boemo e be meelo e mebedi. Dinaka tša yona di gomarelane le yona. 3O e manege ka gauta e tagilego, sekhurumelo sa yona, le mahlakore a yona, le dinaka tša yona. O e direle morumo ka gauta. 4O e direle mekgoko e mebedi ya gauta e dule ka tlase ga morumo wa yona. O dire bjalo mahlakoreng a mabedi a yona; e be mekgoko ya go lokela diphata tša go e rwala. 5Diphata o betle tša moduhlare, o di manege ka gauta. 6Aletare ye o e bee pele ga lešira le le širago polokelo ya melao, le sekhurumelo sa melao, mo ke tlogo gahlana le wena. 7Mo go yona Arone o tlo thuntšha diorelo tša monko o bose ka mehla e sa le bosasa ge a lokiša mabone. 8Le ka mantšiboa ge a gotetša mabone a thuntšhe diorelo; go thuntšhwe diorelo ka mehla pele ga Morena go iša ditlogolong tša lena. 9Aletareng ye le se ke la thuntšha diorelo tše šele le ge e le sehlabelo, le ge e le sebego; Le se ke la tšholla senwewa mo go yona. 10Gatee ka ngwaga Arone a tliše poelanyo dinakeng tša yona. Poelanyo a e dire ka madi a seloba sa poelanyo sa gatee ka ngwaga go iša ditlogolong tša lena. Ke tšona tše kgethwakgethwa tša Morena.

11Morena o laetše Moshe a re: 12Ge o bala Baisiraele, ge o nyaka palo ya bona, gona mang le mang a ntšhetše Morena topollo ya moya wa gagwe mohla ba balwago, gore ba se tlo welwa ke kotlo mohla ba balwago. 13Mang le mang e a kgethelwago go ba ba balwago a ntšhe seripa sa sekele ka sekele ya sekgethwa ye e nago le gera tše masome a mabedi. Seripa sa sekele e be motšhelo wa Morena. 14Mang le mang e a kgethelwago go ba ba balwago, e a nago le nywaga e masome a mabedi le e kago feta yeo, a ntšhe motšhelo wa Morena. 15Wa mohumi a se ke a fetiša; wa modiitšana a se ke a hlaetša go seripa seo sa sekele. E be go ntšha motšhelo wa Morena, gore meoya ya lena e boelanywe. 16Tšhelete ye ya poelanyo o e amogele go Baisiraele, e be ya go ntšhetša mediro ya Ngwakong wa Kgwerano, gore Baisiraele ba gopolwe pele ga Morena, gore meoya ya lena e boelanywe.

17Morena o laetše Moshe a re: 18Dira le legopo la mphiri, le leoto la lona la mphiri; e be la go hlapela. O le bee mo gare ga Ngwako wa Kgwerano le aletare; O tšhele meetse mo go lona, 19gore Arone le barwa ba gagwe ba hlapele diatla le maoto go lona. 20Ge ba tsena Ngwakong wa Kgwerano ba hlape ka meetse, gore ba se hwe, le ge ba batamela go ntirela aletareng go fiša tša mello ya Morena. 21A ba hlape diatla gore ba se hwe; e be molao wa bona o sa felego, go iša baneng ba bona le ditlogolong tša bona.

22Morena o laetše Moshe a re: 23Bjale wena, tšea dihlare tša monko o bosebose, e lego mira ya sekele tše makgolo a mahlano, le sehlare sa kanele e bose sa sekele tše makgolo a mabedi le masome a mahlano, le sa kalamo e bose sa sekele tše makgolo a mabedi le masome a mahlano. 24Le sekele tše makgolo a mahlano tša sehlare sa kasia, go ya ka sekele ya sekgethwa. O tšee le moetana o tletšego makhura a mohlware. 25Ka tšona tše o dire makhura a setlolo se sekgethwa, e be setswako sa ditlolo se se dirwago ka mokgwa wa badiri ba tšona; e be ona makhura a setlolo se sekgethwa. 26Ngwako wa Kgwerano o o tlotše ka sona, le polokelo ya melao, 27le sethalana le dibjana tša sona ka moka, le sehlomapone le dibjana tša sona, le aletare ya diorelo, 28le aletare ya dihlabelo le dibjana tša yona ka moka, le legopo la go hlapela le leoto la lona. 29O di kgethe, e be tše kgethwakgethwa; bohle ba ba di swarago e be ba bakgethwa. 30Le Arone le barwa ba gagwe o ba tlotše, o ba kgethe gore e be ba go ntirela. 31Baisiraele o ba botše o re: Ke ona makhura a setlolo sa ka, setlolo sa Morena go iša ditlogolong tša lena. 32A se ke a tšhelwa mmeleng wa motho; gomme le se ke la dira a a tswakiwago ka mokgwa wa setlolo se; ke se sekgethwa, mme le se dire se sekgethwa. 33Mang le mang e a kago dira setlolo ka mokgwa wa se, goba a se fihliša go motho o šele, a a ripiwe mo setšhabeng sa gabo.

34Morena o laetše Moshe a re: Tšea dihlare tša monko o bose, boroku bja mira, le kgopa ya segelete, le boroku bja helebana, le diorelo tše bose tša lebona, o di tswake di lekane ka tekanyo. 35O dire seorelo, e be setswako se se dirwago ka mokgwa wa badiri ba tšona; O se noke letswai, e be seorelo sesekegi se sekgethwa. 36Mo go sona o ntšhe se sengwe o se šile, o se bee mo go bolokwago melao Ngwakong wa Kgwerano, mo ke tlogo gahlana le lena; Le se dire sekgethwakgethwa. 37Diorelo tše le tlogo itirela tšona, le se ke la itirela se se tswakwago ka mokgwa wa se. Le se dire se se kgethetšwego Morena. 38Motho e a kago dira se se swanago le sona, a orela, a a kgaolwe setšhabeng sa gabo.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index