Search form

EKISODO 32

Namane ya gauta. Moshe o rapelela setšhaba

1Setšhaba ge se bona Moshe a diega go boa thabeng, sa bokanela Arone sa re: Ema, o re direle modimo o re etago pele; ka gobane Moshe yo, monna e a re khudušitšego Egipita, ga re tsebe se se mo diregetšego.

2Arone a fetola a re: Kgaolang mangina a gauta a lego ditsebeng tša lena, le tša barwa ba lena, le tša barwedi ba lena; mme le a tliše go nna. 3Setšhaba sa napa sa kgaola mangina a lego ditsebeng tša bona, ba a tliša go Arone. 4Yena a a amogela diatleng tša bona, a seta ka moseto, a dira namane e tšholotšwego ka ona.

Bona ba re: Hee Isiraele! Šo modimo wa gago, wo o go ntšhitšego nageng ya Egipita!

5Arone ge a bona tšeo, a aga aletare pele ga namane yeo, a hlaba mokgoši a re: Bosasa go tlo ba le monyanya wa Morena. 6Ka la ka moswana ba tsoga e sa le bošego, ba hlaba dihlabelo, ba tliša ditebogo. Setšhaba sa dulela go ja le go nwa, sa tsebo ema sa bapala.

7Ke mo Morena a boletšego le Moshe a re: Ema, o fologe, ka gobane setšhaba sa gago, se o se ntšhitšego Egipita, se gobošitše ditaba. 8Ga se ba diega go lahla tsela ye ke ba laetšego yona. Ba itiretše namane e tšholotšwego. Ba e khunametše, ba e tlišetša dihlabelo, mme ba re: Hee Isiraele. Šo modimo wa gago, wo o go ntšhitšego nageng ya Egipita! 9Morena a bolela le Moshe a re setšhaba se ke se bone; sese, ke setšhaba sa melala e methata. 10Bjalo ntese, bogale bja ka bo ba tukele, ke ba fetše; gomme wena ke go dire setšhaba se segolo.

11Moshe a phophotha, a bolela le Morena Modimo wa gagwe a re: Morena, go tlo tšwang ge bogale bja gago bo tukela setšhaba sa gago se o se ntšhitšego nageng ya Egipita ka maatla a magolo le ka seatla se sethata? 12Go tlo tšwang ge Baegipita ba tlo bolela ba re: O ba khudušeditše tše mpe, gore o ba bolaye dithabeng, gore o ba fediše mo lefaseng. Boa bogaleng bja pefelo ya gago, o šegame, o se dire bošula bjoo bjo o bo beetšego setšhaba sa gago. 13O se lebale Aborahama le Isaka le Isiraele, bahlanka ba gago ba o ba enetšego ka leina la gago wa re: Bana ba lena ke tlo ba atiša bjalo ka dinaledi tša legodimong, wa re: Naga ye ka moka ye ke e boletšego, ke tlo e fa bana ba lena, gore e be ya bona neng le neng. 14Gomme Morena a šegama, a lesa go dira bošula bjo a bego a re o tlo bo direla setšhaba sa gagwe.

15Gomme Moshe a fulara, a fologa thabeng a swere diphaphathi tše pedi tša maswika a melao. Maswika ao a be a ngwadilwe thoko tšohle tše pedi, ka thoko ye le ka thoko ye. 16Maswika ao a be a dirilwe ke Modimo. Le lengwalo e be e le la Modimo, le le tlokilwego maswikeng.

17Joshua ge a ekwa legoa la setšhaba ge se tlatša mašata, a bolela le Moshe a re: Ke mekgoši ya ntwa kua mešašeng.

18Moshe a re: Ga se mogoo wa dikoša tša bafenyi; ga se modumo wa dikolomelo tša ba ba fentšwego; nna ke kwa modumo wa dipina.

19Ge Moshe a batamela, mešaša, a bona namane, le dipina, mme a tuka bogale, a lahla maswika a a bego a a swere, a a pšhatla patogeng ya thaba. 20A tšea namane yeo ba e dirilego, a e fiša ka mollo, a e šilaganya ya ba lerole, a le gašetša meetseng, a a noša Baisiraele. 21Gomme Moshe a bolela le Arone a re: Setšhaba se se go dirileng ge o se diriša sebe se sekaakaa?

22Arone a re: Mongaka a se tuke bogale. Setšhaba se o a se tseba ge se le sebeng. 23Ba boletše le nna ba re: Re direle modimo wo o re etago pele, ka gobane Moshe yo ga re tsebe se se mo diregetšego. 24Nna ka ba botša ka re: E a nago le gauta, a e role! Mme ba nneela, ka e lahlela mollong, gwa tšwa namane ye.

25Moshe a bona setšhaba ge se ferekane, se ferekantšhwe ke Arone wa go tlo kwerwa ke manaba a sona. 26Ke mo Moshe a ilego a ema kgorong ya mošaša, a re: Yo e lego wa Morena a a tle fa go nna! Mme gwa tla Balefi ba phuthegela go yena. 27Bona bao Moshe a bolela le bona a re: Morena Modimo wa Isiraele o re: Mang le mang a itlhame a sware tšhoša, a putlaganye mešaša go fihla dikgorong tša mathoko ohle, mme a bolaye ngwanabo, le ge e le mogweragwe, le ge e le wa gabo. 28Balefi ba dira se Moshe a se boletšego; gomme mo setšhabeng ka tšatši leo gwa bolawa banna ba e ka bago ba dikete tše tharo. 29Ke mo Moshe a itšego: Lehono ikgafeleng Morena, ka gobane le lwile, monna a lwa le morwa wa gagwe, a lwa le ngwanabo; ke tšona tše di le tlišetšago tšhegofatšo lehono.

30Ka la ka moswana Moshe a bolela le setšhaba a re: Le dirile sebe se segolo; nna bjale ke rotogela go Morena; mohlomong nka le boelanya nae, le sentše ka mokgwa wo. 31Moše a boela, go Morena, a re: Hle Morena! Setšhaba se se dirile sebe se segolo, se itiretše modimo wa gauta. 32Gomme bjale a ko ba lebalele sebe sa bona. Ge o sa rate go ba lebalela gona le leina la ka o le phomole mo pukung ya gago ye o e ngwadilego.

33Morena a fetola a re: Mo pukung ya ka ke tlo phomola la e a nthumotšego. 34Bjale sepela, o iše setšhaba se kua ke go boditšego. O tsebe gore Morongwa wa ka o tlo go etapele; fela, sebe se sa bona ke tlo se lefetša ka tšatši le ke tlogo lefetša ka lona.

35Gomme Morena o se otlile, setšhaba seo, ka baka la ge se dirile namane yeo, ye e dirilwego ke Arone.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index