Search form

EKISODO 33

Moshe o rapelela setšhaba; o kgopela go bona Modimo

1Morena o boletše le Moshe a re: Sepela, o khuduge fa o na le setšhaba se, se o se ntšhitšego nageng ya Egipita, le nageng yela ye ke e enetšego Aborahama le Isaka le Jakobo ka re: Ke tlo e fa bana ba gago. 2Ke tlo roma Morongwa wa ka a go etapele, ka raka Bakanana, le Baamoro, le Bahethe, le Bapherese, le Bahefi, le Bajebusi. 3Ke kua nageng e elago maswi le nose. Ka gobane nna nka se ke ka ya ke le makgatheng a lena, ka ge le le setšhaba sa melala e methata; gore ke se tlo le fetša tseleng.

4Gomme setšhaba ge se ekwa polelo e thata ye, sa hlokofala, gwa se ke gwa ba le e a aparago tša botšhepi; 5ka ge Morena a boditše Moshe a re: Botša Baisiraele o re: Le setšhaba sa melala e methata; nka le fediša ka pelapela ge nka sepela ke le makgatheng a lena; bjalo apola tša botšhepi; ke mo ke tlogo tseba se nkago go dira sona. 6Ya ba gona Baisiraele ba apotšego tša botšhepi, go tloga gona moo thabeng ya Horebe.

7Bjale Moshe a thotha Ngwako wola, a o hloma ka ntle ga mešaša, kgojana le mešaša, a o rea leina la Ngwako wa kgwerano. Ya ba gore e a nyakago Morena a tšwele Ngwakong wa Kgwerano, o bego o le ka ntle ga mešaša. 8Moshe ge a fela a tšwela Ngwakong woo, setšhaba ka moka se be se tsoge, motho a eme mojako wa mokutwana wa gagwe, a lebeletše Moshe, a be a fihle Ngwakong woo. 9E be e re ge Moshe a tsena mo Ngwakong, leru la thololo le fologe le eme mojako wa Ngwako, mme Morena a bolele le Moshe. 10Gomme setšhaba ka moka ge se bona leru la thololo le eme mojako wa Ngwako, setšhaba ka moka sa ema, motho a khunama mojako wa mokutwana wa gagwe. 11Morena o be a bolela le Moshe ba lebane ka difahlogo, bjalo ka ge monna a bolela le mogweragwe. Gomme Moshe ge a boela mešašeng, gwa šala Jošua morwa wa Nunu modiredi wa gagwe wa lesogana, a se tloge mo Ngwakong.

12Gomme Moshe o boletše le Morena a re: Bjale o mpoditše wa re: Iša setšhaba se kua, mme wa lesa go mpotša yo o tlogo mo roma a ya le nna, le ge o itše: Ke go tseba ka leina, mme ke go lebeletše ka botho. 13Bjalo ge o ntebeletše ka botho, gona ntsebiše tsela ya gago hle, gore ke go tsebe, ge o fela o ntebeletše ka botho. Gomme batho ba a ko fele o ba dira setšhaba sa gago.

14Morena a re: nna ka noši ke tlo sepela le wena ka go goroša.

15Moshe a re: Ge wena ka noši o sa ye le rena, gona o se ke wa re lesa ra tloga fa. 16Ka gobane go sa tlo tsebja kang ge nna le setšhaba sa gago o re lebeletše ka botho, ge e se ge o sepela le rena ya ba gona go re hlaola mo go ditšhaba tšohle tše di lego lefaseng, nna le setšhaba se sa gago.

17Morena a fetola a re: Le tšona tšeo, tše o di boletšego, ke tlo di dira ka gobane ke go lebeletše ka botho, mme ke go tseba ka leina.

18Moshe a re: Hle a ko mpontšhe letago la gago.

19Morena a re: Botse bja ka ka moka ke tlo bo fetiša pele ga gago; ka kwatša leina la Morena pele ga gago; mme botho ke direla yo ke ratago go mo dira ka botho; mme ke gaugela yo ke mo gaugelago. 20Morena a re: Sefahlogo sa ka o ka se ke wa kgona go se bona; ka gobane motho a ka se ke a mpona a phela. 21A re: Felo šefao hleng ga ka, mo o tlogo ema godimo ga leswika. 22E tlo re ge letago la ka le feta, ke tlo go tsenya leribeng la leswika, ka go šireletša ka seatla sa ka, go fihla ge ke fetile. 23Ke mo ke tlogo tloša seatla sa ka, wa mpona ke go fularetše. Sefahlogo sa ka sona ga se bonwe.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index