Search form

EKISODO 36

Dineo ke tše ntši. Go agiwa Ntlokgethwa

1Bjale Betsaliele, le Oholiba, le banna ka moka ba dipelo tše bohlale, bao Morena a ba filego bohlale le tlhaologanyo, le go tseba go dira mediro ka moka ya go direlwa sekgethwa, bona bao a ba e dire ka go ya ka tšohle tše Morena a di laetšego.

2Ke mo Moshe a biditšego Betsaliele le Oholiaba, le banna bohle ba bohlale, bao Morena a ba filego bohlale bja pelong, bohle bao dipelo tša bona di ba gapeleditšego go swara modiro le go o phetha. 3Bona bao Moshe o ba gafetše dilo ka moka tše Baisiraele ba di tšhetšego, gore e be tša go dira mediro ya sekgethwa. Gomme batho ba be ba fela ba sa tliša dineo ka go ithapa. 4Banna bao ba bohlale ba tlogela mediro ye ba bego ba itirela, mme ba tla ba dira mediro ya sekgethwa. 5Bona bao ba botša Moshe ba re: Setšhaba se tliša go fetiša tše di lekanego modiro o laetšwego ke Morena.

6Ke mo Moshe a laetšego a re, go hlabiwe mokgoši go thwe: Go se ke gwa hlwa go eba le monna le ge e le mosadi e a dirago se se tlogo ba motšhelo wa sekgethwa. Gomme setšhaba sa kgaotša go tšhela. 7Ka gobane go be go kgobilwe tša go phetha mediro ka moka, le tše di tlogo ba tša šala.

8Banna bao ba go hlalefela mediro, ba napa ba dira Ngwako ka mašela a lesome, ka leokodi le le ohlilwego, le ka purapura e tala le e khubedu, le moretele; ba a dira a na le diswantšho tša Bakerubi tša go logwa setšhepi. 9Botelele bja lešela ya ba meelo e masome a mabedi le metšo e seswai, bophara ya ba meelo e mene. Mašela ka moka a dirwa ka tekanyo e tee. 10Ba rokaganya mašela a mahlano a kgohlana; ba rokela a mangwe a mahlano, le ona a kgohlana. 11Ba dira digole tša purapura e tala mo morumong wa lešela la ka thoko e nngwe ya kobo; le go kobo e nngwe ba dira digole mo morumong o mongwe wa yona. 12Ba dirile digole tše masome a mahlano lešeleng letee; le lešeleng la ka thoko ya kobo e nngwe ba dirile digole tše masome a mahlano. Digole ba di rokela di lebane. 13Ba dira dingamelo tše masome a mahlano tša gauta, ba swaraganya mašela a mabedi ka dingamelo, ya ba serulelo setee.

14Ba dira mašela a boya bja dipudi, a go tlo ba serulelo sa Ngwako, mašela a lesome le motšo o tee. 15Botelele bja lešela e be e le meelo e masome a mararo, bophara e le meelo e mene. Mašela a a lesome le motšo o tee a dirilwe ka tekanyo e tee. 16Ba rokela mašela a mahlano a ba kobo e tee, le mašela a selelago a ba kobo e tee. 17Ba dira digole tše masome a fetšago seatla mo morumong wa lešela la ka thoko ya kobo yeno, le digole tše masome a fetšago seatla mo morumong wa kobo ya ka thoko yela. 18Ba dira le dingamelo tša mphiri tše masome a mahlano, tša go kgohlanya dikobo tšeo, ya ba e tee. 19Ba dira serulelo sa Ngwako sa matlalo a hubaditšwego a dikgapa, le kobo ya go tlo apeša seo ya matlalo a nebiwatle.

20Ba dira le legwakgwa la Ngwako ka mamati a moduhlare. 21Botelele bja lemati e be e le meelo e lesome, bophara e le moelo le seripa. 22Lemati le lengwe le le lengwe le be le na le dintlha tše pedi tše di lebanego. Mamati ka moka ba a dirile bjalo. 23Mamati ao a legwakgwa ba dirile a masome a mabedi a thoko ya borwa. 24Ba dira maoto a masome a mane a go emiša mamati ao a masome a mabedi, lemati letee la ba le maoto a mabedi a mo dintlheng tše pedi tša lona. 25Le lehlakore le lengwe la Ngwako, la thoko ya leboa ba le diretše mamati a masome a mabedi, 26le maoto a ona a masome a mane; lemati la ba le maoto a mabedi a go ema ka ona. 27Thoko ya morago ga Ngwako, ya go leba bodikela ba e diretše mamati a selelago. 28Dikhutlo tše pedi tša Ngwako tša thoko yeo ya morago ba di diretše mamati a mabedimabedi; 29ba a hlakanya go tloga fase go fihla godimo, a ba a mokgoko wa pele. A dikhutlo tše pedi tše ba a dirile ka mokgwa woo. 30Ka mokgwa woo mamati a thoko yeo a ba a seswai, a nago le maoto a ona mabedimabedi; ka moka a ba maoto a lesome le metšo e selelago.

31Ba betla le dipalelo tša moduhlare; dipalelo tše tlhano tša legwakgwa la lehlakore le lengwe la Ngwako, 32le dipalelo tše tlhano tša legwakgwa la lehlakore le lengwe, le dipalelo tše tlhano tša legwakgwa la thoko ya morago ya Ngwako ya go leba bodikela. 33Lebalelo la gare ba le dirile gore le sware mamati ka gare, botelele ka moka bja lehlakore. 34Mamati ba a manegile ka gauta, ba a direla mekgoko ya go nokela dipalelo, ba di manega ka gauta.

35Ba dira lešira ka purapura e tala le e khubedu, le moretele, le leokodi le le ohlilwego; ba le thakga ka di swantšho tša Bakerubi, ka mokgwa; wa go loga setšhepi. 36Ba le direla dikokwane tše nne tša moduhlare, ba di manega ka gauta; le dikgwegana tša tšona e be le tša gauta; ba di tšhollela maoto a mane a silifera. 37Le mojako wa Ngwako ba o diretše lešira la purapura e tala le e khubedu, le moretele, le leokodi le le ohlilwego; ba dira ka mokgwa wa go loga tše mabalabala. 38Ba dira le dikokwane tše tlhano tša gona le dikgwegana tša tšona; dihlogo tša tšona, le dikwabelo tša tšona ba di manegile ka gauta. Maoto a tšona a mahlano ba dira a mphiri.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index