Search form

EKISODO 37

Polokelo ya Kgwerano. Sethalana, Sehlomapone, Aletare ya diorelo

1Betsaliele a dira le polokelo ka mamati a moduhlare. Botelele bja yona ya ba meelo e mebedi le seripa. Bophara bja yona ya ba moelo le seripa. 2A e manega ka gauta e tagilego ka teng le ka ntle, a e dikološa ka morumo wa gauta. 3A e tšhollela mekgoko e mene ya gauta, ya go kgokelwa dikhutlong tše nne tša yona, mekgoko e mebedi ya ba lehlakoreng leno, e mebedi ya ba lehlakoreng lela. 4A betla diphata tše pedi tša moduhlare, a di manega ka gauta. 5Diphata tšeo a di nokela mo mekgokong ya mo mahlakoreng a polokelo; ya ba tša go e rwala ka tšona. 6O dirile le sekhurumelo sa gauta e tagilego. Botelele bja sona ya ba meelo e mebedi le seripa; bophara bja sona ya ba moelo le seripa. 7A dira Bakerubi ba babedi ka gauta; a ba dira ka gauta e rutšwego, ba dula mo dintlheng tše pedi tša sekhurumelo. 8Mokerubi e mongwe a ba ntlheng yeno, e mongwe a ba ntlheng yela. A ba dira ba le tshipi e tee le sekhurumelo mo dintlheng tša sona. 9Bakerubi ba be ba phurollela diphego tša bona godimo ga sekhurumelo, ba se šireletša ka diphego tša bona. Difahlogo tša bona di be di lebile sekhurumelong.

10A dira le sethalana ka mamati a moduhlare. Botelele bja sona ya ba meelo e mebedi. Bophara bja sona ya ba moelo o tee. Boemo bja sona ya ba moelo le seripa. 11A se manega ka gauta e tagilego; a se dikološa ka morumo wa gauta. 12A se dikološa le ka lematšana le le lekanago le bophara bja seatla, a le dikološa ka morumo wa gauta. 13A se tšhollela mekgoko e mene ya gauta, a e kgokela mo maotong a sona, mo dikhutlong tše nne tša sona. 14Mekgoko ye e be e beilwe ka tlase ga lematšana, e be e le ya go nokela diphata tša go rwala sethalana seo. 15Diphata tšeo o betlile tša moduhlare, a di manega ka gauta, ya ba tša go rwala sethalana. 16A dira le dibjana tša go bewa mo sethaleng, meruswi ya sona, le megopo ya sona, le meetana ya sona, le digo tša go ga ka tšona; a di dira ka gauta e tagilego.

17A dira le sehlomapone ka gauta e tagilego. O se dirile ka gauta e rutšwego, leoto la sona le thito ya sona. Matšoba a sona, le dinoko tša sona, le mahlare e be e le tšhipi e tee le sona.

18Mo thitong ya sehlomapone go tšwile dithabe tše di selelago; tše tharo tša dula ka lehlakoreng le lengwe; tše tharo tša dula ka go le lengwe la thito. 19Thabe e be e na le dinoko tše tharo, tše di nago le mahuto le mahlare, ntlha e etša letšobana. Dithabe di be di le ka mokgwa woo go selela ga tšona. 20Thito ya sona e be e na le dinoko tše nne, tše di nago le mahuto le mahlare a matšobana. 21Lehuto le be le dutše gona moo go tšwago thabe tše pedi tše pedi mo thitong; ya ba dithabe tše di selelago tša sehlomapone. 22Mahuto le dithabe tša sona e be e le tshipi e tee le thito, e le gauta e rutšwego, gauta e tagilego. 23A dira le mabone a sona a šupago, le matlaonyana, le dikhurumelo, ka gauta e tagilego. 24Sehlomapone le dibjana tša sona ka moka o di dirile ka gauta ye e bego e elwa ya ba talente ka moka.

25O dirile le aletare ya diorelo ka mamati a moduhlare. Botelele bja yona ya ba moelo o tee, le bophara bja yona ya ba moelo o tee. Ya ba le dikhutlo tše nne. Boemo bja yona ya ba meelo e mebedi. 26O e manegile ka gauta e tagilego, sekhurumelo sa yona, le mahlakore a yona, le dinaka tša yona; a e dikološa ka morumo wa gauta. 27O e diretše mekgoko e mebedi ya gauta ka tlase ga morumo wa yona; a dira bjalo mahlakoreng a mabedi a yona, ya ba ya go nokela diphata tša go e rwala. 28Diphata o betlile tša moduhlare, a di manega ka gauta.

29A dira le makhura a setlolo se sekgethwa, le diorelo tše di bose tše di sekilego ka mokgwa wa badiri ba tšona.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index