Search form

EKISODO 39

Diaparo tša baperisita. Go phethega ga modiro

1Ka purapura e tala le e khubedu, le ka moretele, ba dirile diaparo tša go logwa setšhepi, tša go dira sekgethweng. Diaparo tše kgethwa tše ba di diretše Arone, ka mo Morena a laetšego Moshe.

2Ba dirile le nkatanakgethwa ka gauta le ka purapura e tala le e khubedu, le ka moretele, le ka leokodi le le ohlilwego setšhepi. 3Ba natlile diphaphathi tša gauta ya ba dinatlana, ba di thetha ya ba dihlale, tša logwa le dihlale tša purapura e tala le e khubedu, le tša moretele, le tša leokodi, ka mokgwa wa go loga setšhepi. 4Nkatana ba e diretše ditseka tše pedi tše di tlemaganywago magetleng, tša tlemaganywa mo dintlheng tša tšona. 5Moketwana wa go tlema nkatana wa dirwa bjalo ka yona, ka gauta, le ka purapura e tala le e khubedu, le moretele, le leokodi le le ohlilwego, wa logwa wa ba lešela letee le yona; wa dirwa bjalo ka ge Morena a laetše Moshe. 6Ba dira maswikana a šohama, ba a kwabela ka gauta, a setilwe ka mokgwa wa maswikana a kgatišo, a tlokilwe maina a barwa ba Isiraele. 7Ba a gomaretša mo ditsekeng tša nkatana, gore e be maswikana a go gopola barwa ba Isiraele, bjalo, ka ge Morena a laetše Moshe.

8Ba dira le thebjana ka mokgwa wa go loga setšhepi; ba e loga bjalo ka nkatana yela, ka gauta, le ka purapura e tala le e khubedu, le moretele, le leokodi le le ohlilwego. 9Thebjana ye ya ba le dikhutlo tše nne; ge e mennwe ya lekana le botelele bja seatla, bophara bja yona le botelele bja yona. 10Mo go yona ba gomaretša mebilana e mene ya maswikana. Mmilana wa pele wa ba le leswikana la odemo, le la phithida, le la barikata; ya ba mmilana wa pele. 11Mmilana wa bobedi ya ba wa leswikana la nofeke, le la safira, le la jogalomo. 12Mmilana wa boraro ya ba wa leswikana la lešemo, le la subu, le la agalama. 13Mmilana wa bone ya ba wa leswikana la tharasisi, le la šohama, le la jasipe. A be a kwabetšwe ka gauta, a gomaretšwa. 14Maswikana e be e le a lesome le metšo e mebedi, ka maina a barwa ba Isiraele; a be a setilwe ka mokgwa wa go seta maswikana, a kgatišo, a ya ka meloko e lesome le metšo e mebedi, leswikana le tlokilwe leina la moloko o tee o tee. 15Thebjana ye ba e direla diketane, tše di dirilwego bjalo ka lenti le le ohlilwego, ka gauta e tagilego. 16Ba dira mekwabelo e mebedi ya gauta, le mefišana e mebedi ya gauta. Mefišana ye ba e rokela dintlheng tše pedi tša thebjana. 17Diketane tšela tše pedi tša go ohlwa ka gauta ba di kgokela mefišaneng e mebedi ya mo dintlheng tša thebjana. 18Dintlha tše dingwe tše pedi tša diketane tše tša gauta ba di kgokela mekwabelong, mme yona ba e kgokela ditsekeng tša nkatana mo magetleng ka thoko ya mono pele. 19Mefišana e mengwe ya gauta ba e dira, ba e rokela mo morumong wa thebjana, dintlheng tše pedi tša ka thoko ya ka teng e kgotlanago le nkatana. 20Ba dira mefišana e mengwe e mebedi ya gauta ba e rokela mo ditsekeng tša nkatana ka magwafeng, ka thoko ya ka pele, kgauswi le mo e tlemaganywago, ka godimo ga moketwana wa nkatana. 21Thebjana bjale ba e tlemela mo mefišaneng yeo ka lenti la purapura e tala; ya dula e le godimo ga moketwana wa Nkatana; e se šuthe moo, bjalo ka ge Morena a laetše Moshe.

22Nkatana ye ba e direla kobjana, ba e loga ka mokgwa wa mologi, ka moka ga yona ya ba ya purapura e tala. 23Lešoba la go tsenya hlogo la ba gare ga yona, la dikologwa ke merumo o etšago moruka wa mohlabani, o mennwe gore o se gagoge. 24Mo morumong wa kobjana wa ka tlase ba dira matobolo ka purapura e tala le e khubedu, le moretele, le leokodi le le ohlilwego. 25Ba dira le ditšhitswana ka gauta e tagilego, tša dula le matobolo mo morumong wa kobjana, tša dikologa le wona di gongwa ke matobolo. 26Ba bea tshitswana, ya latelwa ke letobolo, tshitswana ya latelwa ke letobolo, ba dikologa le morumo ka moka. Ya ba tša ge go dirwa sekgethweng, ka mo Morena a laetšego Moshe.

27Ba dira le kobo tša leokodi tša go logwa setšhepi, ya ba tša Arone le tša barwa ba gagwe, 28le kefa ya leokodi le letshesane, le dikuane tša leokodi la go logwa setšhepi, le dithema tša lešela le lešweu, 29le moketwana wa leokodi le le ohlilwego ka purapura e tala le e khubedu, le moretele, ka mokgwa wa go loga tše mabalabala; ba dira ka mo Morena a laetšego Moshe. 30Ba dira le lematšana la gauta la mofapahlogo o mokgethwa; mo go lona ba ngwala ka mokgwa wa badiri ba kgatišo, ba tloka ba re “O kgethetšwe Morena”. 31Ba le kgokela lenti la purapura e tala, gore le tlemelwe mo kefeng; ba dira ka mo Morena a laetšego Moshe.

32Mediro ka moka ya Ntlokgethwa, ya Ngwako wa Kgwerano, ya phethwa. Baisiraele ba e dirile ka moka ka mo Morena a laetšego Moshe. 33Dilo tšohle tša Ntlokgethwa ba di tlišitše go Moshe, Ngwako le dilo tšohle tša wona: Dingamelo, le mamati, le dipalelo, le dikokwane, le maoto, 34le dirulelo tša kobo ya matlalo a dikgapa, le kobo ya matlalo a nebiwatle, le lešira, 35le polokelo ya melao, le diphata tša go e rwala, le sekhurumelo, 36le sethalana, le dibjana tša sona, le dinkgwaponwa, 37le sehlomapone, le dipone tša go hlomelwa go sona, le dibjana tša sona, le makhura a dipone, 38le aletare ya gauta, le makhura a setlolo, le diorelo tše bose, le lešira la mojako wa Ngwako, 39le aletare ya mphiri, le selogwa sa yona sa mphiri, le diphata tša go e rwala, le dibjana tša yona ka moka, le legopo le leoto la lona, 40le mašela a go šira lapa, le dikokwane le maoto a tšona, le lešira la mo seferong sa lapa, le dithapo, le dimapolo tša tšona, le dilo ka moka tša go dira mo Ntlong e kgethwa, mo Ngwakong wa Kgwerano, 41le diaparo tša botšhepi tša go dira mo sekgethweng, le diaparo tše kgethwa tša Arone moperisita, le diaparo tša barwa ba gagwe tša go dira e le baperisita. 42Baisiraele mediro ka moka ba e dirile ka mo Morena a laetšego Moshe. 43Moshe a lebelela mediro ka moka, a hwetša ba dirile tšohle ka mo Morena a laetšego ka gona; a napa a ba šegofatša.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index