Search form

EKISODO 4

Moshe o fiwa maatla a go dira mehlolo

1Moshe a fetola a re: A ko bone hle! Ba ka se ntumele; ba ka se theetše ge ke bolela; ka gobane ba tlo re: Morena ga a ka a iponatša go wena.

2Ke mo Morena a itšego: Se o se swerego ke eng? Moshe a re: Ke lepara.

3Morena a re: Le lahle fase! Moshe a le lahla fase; mme la fetoga noga. Gomme Moshe a e tšhaba. 4Morena a mmotša a re: Iša seatla o e sware ka mosela. Moshe a iša seatla a e swara; mme ya fetoga lepara seatleng sa gagwe. 5Morena a re: O tlo dira bjalo gore ba dumele gore Morena o iponaditše go wena, yena Modimo wa botatabo, Modimo wa Aborahama, Modimo wa Isaka, Modimo wa Jakobo.

6Bjale Morena a buša a re: Tsenya seatla mo lehwafeng la gago. Moshe a tsenya seatla mo lehwafeng la gagwe; mme ya re ge a se ntšha, a hwetša seatla sa gagwe se na le lephera, se le bjalo ka leswela. 7Morena a re: Bušetša seatla sa gago lehwafeng. A se bušetša; gomme ya re ge a se ntšha, a hwetša se boetše sa ba bjalo ka mmele wa gagwe. 8Morena a re: E tlo re ge ba sa dumele, ba sa kwe se mohlolo wa pele o se bolelago, gona ba tlo dumela se mohlolo wa bobedi o se bolelago. 9Gomme ge ba sa dumele mehlolo e mebedi ye, ge ba sa kwe se o se bolelago, gona o ge meetse a noka ya Nile o a tšhele mo go omilego; ke mo meetse a o a gilego nokeng a tlogo fetoga madi a le mo go omilego.

10Moshe a bolela le Morena a re: Hle Morena! Ga ke motho e a tsebago go bolela go tloga la bomaabane le la bomaloba; le bjalo ge o sa thoma go bolela le nna mohlanka wa gago, ke wa gago, ke wa molomo o sa kwalego, ke wa leleme le lethata.

11Ke mo Morena a itšego: Ke mang e a filego motho molomo, goba ke mang e a dirago motho semuma, le ge e le sefoa, le ge e le sefofu? A ga se nna Morena ke dirago tšeo? 12Bjale sepela ge; mme nna ke tlo ba le molomo wa gago, ka go ruta tše o tlogo di bolela.

13Moshe a re: Aowii Morena! A ko rome e mongwe yo o ratago go mo roma.

14Bjale gona Morena a galefela Moshe a re: Naa Arone ngwaneno wa Molefi ga a gona naa? Nna ke tseba ge yena e le mmoledi wa ruri. Le gona, tseba gore o mo tseleng gore a go gahlanetše. Ge a tlo go bona, ke mo pelo ya gagwe e tlogo thaba. 15O tlo bolela le yena wa bea ditaba molomong wa gagwe; mme nna ke tlo ba le molomo wa gago le molomo wa gagwe; gomme ke tlo le ruta se le tlogo se dira. 16Ke yena e a tlogo bolela le setšhaba bakeng sa gago, a le bjalo ka eke ke yena molomo wa gago, mme wena o le bjalo ka eke o modimo wa gagwe. 17Gomme lepara leo, o tlogo dira mehlolo ka lona, o le sware ka seatla sa gago.

18Moshe a napa a wela tsela a boela go Jethero mogwegadi wa gagwe, a bolela le yena a re: Ntese ke sepele ke boele go bana bešo ba ba lego kua Egipita, ke bona ge ba sa phela Jethero a fetola a re: Sepela; mme a di go thakgafalele.

19Mme Morena a botša Moshe le kua Midiane a re: Sepela, o boele Egipita; ka gobane banna bala ba ba bego ba rata go go bolaya ba hwile ka moka. 20Ke gona Moshe a tlogilego, le mosadi wa gagwe, le barwa ba gagwe, a ba nametša dipokolo, a leba Egipita; mme lepara la Modimo Moshe o be a le swere ka seatla sa gagwe.

21Gomme Morena a laya Moshe a re: Bjale ge o boela Egipita, o bone gore mehlolo ka moka ye ke e beilego seatleng sa gago o e dire o lebane le Farao; fela nna ke tlo thatafatša pelo ya gagwe, mme o tlo gana ge setšhaba se sepela. 22Ke mo o tlogo botša Farao wa re: Morena o re: Isiraele ke yena morwa wa ka wa pele. 23Bjale ke go botša ke re: Lesa morwa wa ka a ye a ntirele; gomme ge o ka gana go mo fa tsela, gona nna ke tlo bolaya morwa wa gago wa pele.

24Ba le mo tseleng, makhutšong, Morena a gahlana le Moshe, mme a nyaka go mmolaya. 25Ke mo Tsipora a tšerego legakadibja a ripa molomo wa mmele wa morwa wa gagwe, a o lahlela fase pele ga gagwe, mme a re: O mogatšake wa madi! 26Ya ba gona a mo lesitšego; ge a re “mogatšaka wa madi” o be a era lebollo.

27Morena o be a laetše Arone a re: Sepela, o gahlanetše Moshe lešokeng. Ya re ge a sepela, a mo hwetša thabeng ya Modimo, a mo atla. 28Gomme Moshe a anegela Arone ditaba ka moka tše Morena a di boletšego ge a mo roma, le mehlolo ka moka ye a mo laetšego yona. 29Moshe le Arone ba fihla ba botha ba bagolo ka moka ba Baisiraele. 30Arone a bolela mantšu ka moka ao Morena a a boletšego le Moshe; mme a dira mehlolo yela, setšhaba sa e bona. 31Gomme setšhaba sa dumela, sa kwa gore Morena o hlokometše Baisiraele, a bona mahlomola a bona; mme ba khunama ba rapela.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index