Search form

EKISODO 5

Farao o nyatša Moshe, a okeletša Baisiraele mabothata

1Ya ba gona Moshe le Arone ba ilego ba bolela le Farao, ba re: Morena Modimo wa Isiraele o re: Lesa setšhaba sa ka se ye se ntirele monyanya lešokeng.

2Farao a re: Morena ke mang yo nkago kwa lentšu la gagwe, ka lesa Baisiraele ba sepela? Nna Morena ga ke mo tsebe; le gona nka se ke ka lesa Baisiraele ba sepela.

3Bona ba re: Modimo wa Bahebere re gahlane nae; re kgopela go ya lešokeng, leeto la matšatsi a mararo, re yo hlabela Morena Modimo wa rena dihlabelo, gore a se tlo re tlela ka dinkhu le ka lerumo.

4Kgoši ya Egipita ya fetola ya re: Wena Moshe le Arone, le reng le phatlalatša batho, ba se ye medirong ya bona? Yang mothubong wa lena. 5Farao a buša a re: Nke le bone, mehleng yeno batho ba naga e šetše e le ba bantši; mme lena le rata go gomiša bao ba mothubong.

6Ka lona tšatši leo Farao a laetša balaodi ba setšhaba le badiši ba sona a re: 7Le se ke la hlwa le neela setšhaba se dihlaka tša go fiša ditena bjalo ka la bomaabane le la bomaloba; a ba ye ka noši ba itopele dihlaka. 8Palo ya ditena yona le ba beele ya la bomaabane le la bomaloba; le se ke la e fokotša; ka gobane batho ba ke dibodu; ke ka baka leo ba felago ba goa ba re: A re yeng re yo hlabela Modimo wa rena dihlabelo. 9Banna bao a ba imelwe ke mediro, ba swarwe ke yona, ba se ke ba šetša ditaba tša maaka.

10Balaodi ba setšhaba le badiši ba sona ba tšwa, ba boela go setšhaba ba re: Farao o re: Ga ke sa le nea dihlaka. 11O re: Sepelang le itopelele dihlaka mo le di hwetšago. Ge e le modiro wa lena wona ga o fokotšwe. 12Ke mo setšhaba se phatlaletšego le naga ya Egipita ka moka sa topa dirite bakeng sa dihlaka. 13Gomme bagapeletši ba ba tutuetša ba re: Phethang modiro wa lena wa ka mehla, o lekane le wa ge le sa newa dihlaka. 14Badiši ba Isiraele ba ba bego ba beilwe ke balaodi ba Farao, ba itiwa ba botšwa go thwe: Ke ka baka lang ge maabane le lehono le sa ka la phetha modiro wo le o laetšwego; ditena di reng di sa lekane le tsa maloba?

15Badiši ba Baisiraele ba ya ba llela Farao ba re: O reng ge rena bahlanka ba gago o re dira ka mokgwa wo? 16Rena bahlanka ba gago ga re sa newa dihlaka, gomme re sa fela re rerwa go thwe: Dirang ditena mme a ko bone, bahlanka ba gago ba a itiwa; mme setšhaba sa gago se dirwa disenyi.

17Farao a re: Le dibodu! Le dirwa ke bobodu ge le re: A re yeng re yo hlabela Morena dihlabelo. 18Bjale boelang modirong. Dihlaka le ka se ke la fiwa. Palo ya ditena yona le ntšhe ye e beilwego. 19Badiši ba Baisiraele ba bona ba le bothateng ge ba thwe ba botše ba gabo ba re: Palo ya ka mehla ya ditena ga e fokotšwe.

20Ba hwetša Moshe le Arone ba eme ba ba letetše ge ba etšwa go Farao; mme ba ba botša ba re: Morena a a bone se le se dirago, mme a ahlole ge le re lohlantše le Farao le bahlanka ba gagwe, le ba neile lerumo la go re bolaya. 21Moshe yena a boela go Morena, a re: Mongaka! Setšhaba se o se hlokofaletšang? Ke ka baka lang ge o nthomile?

22Gobane Farao o thomile go hlokofatša batho ba mohla wola ge ke boletše ka leina la gago; gomme wena ga o ešo wa namolela batho ba gago.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index