Search form

EKISODO 6

Moshe o laelwa gape. Lešika la gagwe

1Morena a bolela le Moshe a re: Bjalo o tlo bona se ke tlogo se dira Farao; ka gobane o tlo ba nea tsela a dirilwe ke seatla se maatla; o tlo ba a ba raka mo nageng ya gagwe a dirilwe ke seatla se maatla.

2Modimo o boletše le Moshe a re: Ke nna Morena. 3Ke iponaditše go Aborahama le go Isaka le go Jakobo ke le Modimo Ramaatla; fela, leina la ka la JEHOFA ke le ke sešo ka ba tsebiša lona. 4Ke dirile kgwerano le bona ka re ke tlo ba nea naga ya Kanana, naga yela ya madiilelo a bona, ye ba bego ba diiletše go yona. 5Bjale dikolomelo tša Baisiraele ke di kwile, ge Baegipita ba ba dirile matlapša, gomme ka elelwa kgwerano ya ka. 6Ke gona botša Baisiraele o re: Ke nna Morena; mme ke tlo le ntšha mothubong wa Baegipita; ke tlo le lokolla botlapšeng; ke tlo le namolela ke emišitše letsogo, le ka dikahlolo tše kgolo. 7Ke tlo le tšea ka le dira setšhaba sa ka, nna ka ba Modimo wa lena; gomme le tlo lemoga ge e le nna Morena Modimo wa lena e a le ntšhago mothubong wa Egipita. 8Gomme ke tlo le fihliša mo nageng yela ye nkilego ka ena ka re ke tlo e nea Aborahama le Isaka le Jakobo; Nna Morena ke tlo le nea naga yeo ya ba ya geno. 9Ditaba tše, Moshe o di boditše Baisiraele, bona ba se ke ba theetša se Moshe a se bolelago, ba hutšologile, ba imetšwe ke mediro.

10Bjale Morena a roma Moshe a re: 11Sepela o botše Farao kgoši ya Egipita o re a lese Baisiraele ba tloge mo nageng ya gagwe.

12Gomme Moshe a bolela le Morena a lebane nae a re: hleng le Baisiraele ga ba kwe ge ke bolela le bona; bjale Farao yena a ka nkwa bjang, nna ke lego wa melomo e methata?

13Gomme Morena a bolela le Moshe le Arone a ba laelela gore ba bolele le Baisiraele, ba bolele le Farao kgoši ya Egipita, mme ba khuduše setšhaba sa Isiraele tloge mo nageng ya Egipita.

14Seba beng ba malapa a leloko la tatabo: Ke barwa ba Rubeni morwa wa pele wa Isiraele, Ke Hanoge, le Palu, le Hetserone, le Karami. Ke bona ba leloko la Rubeni. 15Barwa ba Simeone ke Jemuele, le Jamini, le Ohada, le Jakini, le Tsohara, le Saulo morwa wa mosadi wa Mokanana. Ke bona ba leloko la Simeone. 16Sea maina a barwa ba Lefi ka go hlatlamana ga bona; ke Gerisone, le Kehathe, le Merari. Ge e le nywaga ya bophelo bja Lefi e be e le lekgolo le masome a mararo le nywaga e šupago. 17Barwa ba Gerisone ke Lebeni, le Simei, le meloko ya bona. 18Barwa ba Kehathe ke Amorama, le Jitsehara, le Heburone, le Usiele. Ge e le nywaga ya bophelo bja Kehathe e be e le lekgolo le masome a mararo le nywaga e meraro. 19Barwa ba Merari ke Maheli, le Musi. Ke bona ba leloko la Lefi ka go hlatlamana ga bona.

20Amorama o tšere Jogebeda rakgadiagwe; yena yo a mmelegela Arone le Moshe. Ge e le nywaga ya bophelo bja Amorama e be e le lekgolo le masome a mararo le nywaga e šupago. 21Barwa ba Jitsehara ke Kora, le Nefege, le Sikiri. 22Barwa ba Usiele ke Misaele, le Elisafane, le Sithiri.

23Arone o tšere Eliseba morwedi wa Aminadaba, kgaetšedi ya Nasone; yena yo a mmelegela Nadaba, le Abihu, le Eleasara, le Ithamara. 24Barwa ba Kora ke Asiri, le Elikana, le Abiasafu. Ke bona ba leloko la Bakora. 25Eleasara morwa wa Arone o tšere morwedi wa Putiele; yena yo a mmelegela Pinehase. Ke bona beng ba malapa a leloko la Lefi.

26Moshe le Arone ke bona bao ba Morena a ba boditšego a re: Ntšhang Baisiraele mo nageng ya Egipita ka mašaba a bona. 27Ke bona ba ba boletšego le Farao kgoši ya Egipita gore ba khuduše Baisiraele ba tloge Egipita; Ke bona ba, Moshe le Arone.

28Mehleng yeo ge Morena a bolela le Moshe nageng ya Egipita, 29Morena o boditše Moshe a re: Ke nna Morena. Bolela le Farao kgoši ya Egipita, o mmotše tšohle tše nna ke go botšago tšona.

30Moshe, a lebane le Morena, a re: hleng ke motho wa molomo o mothata; Farao o tlo kwa bjang se ke se bolelago?

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index