Search form

EKISODO 7

Moshe le Arone ba dira mehlolo pele ga Farao

1Morena a fetola a re: Tseba gore ke go beile gore o be modimo go Farao, mme Arone ngwaneno o tlo ba moporofeta wa gago. 2O bolele ka moka tše ke go laelago tšona, mme Arone mogolwago o tlo bolela le Farao, gore a lese Baisiraele ba tloge mo nageng ya gagwe. 3Gomme nna, pelo ya Farao ke tlo e thatafatša, gore mo nageng ya Egipita ke atiše mehlolo le matete. 4Mme Farao a ka se ke a le kwa; ke mo ke tlogo iša seatla sa ka ka swara Baegipita, ka khuduša makoko a ka a setšhaba sa ka sa Baisiraele mo nageng ya Egipita ka dikahlolo tše kgolo. 5Ke mo Baegipita ba tlogo lemoga ge Morena e le nna ke ba swere ka seatla sa ka, mme ke ntšha Baisiraele mo go bona. 6Moshe le Arone ba dirile se Morena a ba laetšego sona; ba dirile ka mokgwa woo. 7Mehla yeo, ge ba bolela le Farao, ke ge Moshe a na le nywaga e masome a seswai, Arone a na le nywaga e masome a seswai le metšo e meraro.

8Morena o boletše le Moshe le Arone a re: 9Ge Farao a bolela le lena a re: Dirang mehlolo! O botše Arone o re: Tšea lepara la gago o le lahle fase pele ga Farao, mme le tlo fetoga noga. 10Moshe le Arone ge ba fihla go Farao ba dirile se Morena a ba laetšego sona. Arone o lahlile lepara la gagwe fase pele ga Farao le pele ga bahlanka ba gagwe, mme la fetoga noga. 11Farao a bitša ba bohlale le didupe; gomme dingaka tša Egipita le tšona tša dira tšona tšeo ka meleko ya tšona. 12E mongwe le e mongwe a lahla lepara la gagwe fase, la fetoga noga. Fela, lepara la Arone la metša mapara a bona. 13Pelo ya Farao ya fela e thatafetše, a se ke a ba kwa; ya ba tšona tšela tše Morena a di boletšego.

14Ke mo Morena a boletšego le Moshe a re: Pelo ya Farao ke e thata; o gana go fa setšhaba tsela. 15Bjale yaa go Farao bosasa; o tlo hwetša a theogela nokeng; mme o eme o mo letele lebotong la noka, gomme lepara le le le kilego la fetoga noga, o le sware ka seatla. 16Gomme o bolele le Farao o re: Ke tlile go wena ke romilwe ke Morena Modimo wa Bahebere, ka re: o re: Lesa setšhaba sa ka se ye se ntirele lešokeng! Gomme šefa, ga o ešo wa kwa. 17Bjale Morena o re: Se o tlogo lemoga ka sona ge Morena e le nna, sese: Bjale ke tlo itia meetse a noka ka lepara le ke le swerego, gomme a tlo fetoga madi. 18Gomme dihlapi tše di lego nokeng di tlo hwa, mme noka e tlo nkga; mme Baegipita ba tlo nyenya go nwa meetse a noka.

19Morena a laela Moshe a re: Botša Arone o re: Swara lepara la gago, o emišetše letsogo godimo ga meetse ka moka a Egipita, godimo ga melapo ya gona, le meela ya gona, le megobe ya gona ka moka ya meetše; mme a tlo fetoga madi. Madi a tlo tlala nageng ka moka ya Egipita le mo dibjaneng tša magapa le tša meeta.

20Moshe le Arone ba dira ka mo Morena a ba laetšego ka gona. Arone o emišitše lepara a itia meetse a noka ya Nile, Farao le bahlanka ba gagwe ba lebeletše. Gomme meetse ka moka a mo nokeng a fetoga madi; 21dihlapi tša mo nokeng tša hwa, noka ya nkga, Baegipita ba šitwa go nwa meetse a yona; madi a tlala mo nageng ka moka ya Egipita. 22Gomme dingaka tša Egipita le tšona tša dira tšona tšeo ka meleko ya tšona. Ge e le pelo ya Farao yona ya fela e thatafetše, a gana go kwa se ba se bolelago; ya ba tšona tšela tše Morena a di boletšego. 23Farao a retologa a boela ngwakong wa gagwe, gomme le tšona tše ga se tša tsena pelong ya gagwe. 24Gomme Baegipita ka moka ba epa meetse a go nwa ka mathoko a noka, ka gobane ba be ba šitwa go nwa a noka.

25Gwa feta matšatši a šupago, noka e le bjalo, e itiilwe ke Modimo. 26Ke mo Morena a boletšego le Moshe a re: Yaa go Farao, o mmotše o re: Morena o re: Lesa setšhaba sa ka se ye se ntirele. 27Ge o ka gana ge se sepela, gona o tsebe gore naga ya gago ka moka ke tlo e otla ka digwegwe. 28Noka ka moka e tlo nyeloga digwegwe; di tlo rotoga di tsene ngwakong wa gago, le malaong a gago, le ngwakong ya bahlanka ba gago, le ya setšhaba sa gago, le dibešong tša gago, le meruswing ya gago. 29Gomme digwegwe di tlo tabogela wena le setšhaba sa gago le bahlanka ba gago.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index