Search form

EKISODO 8

Kotlo ya menang le ya diboba

1Gomme Morena a laela Moshe a re: Botša Arone o re: Swara lepara la gago o emišetše letsogo la gago godimo ga dinoka, le godimo ga meela le megobe, o tšweleletše naga ya Egipita digwegwe. 2Arone a emišetša letsogo la gagwe godimo ga meetse ka moka a Egipita, digwegwe tša tšwelela tša tlala naga ya Egipita. 3Gomme dingaka tša Egipita le tšona tša dira tšona tšeo ka meleko ya tšona, tša tšweleletša naga ya Egipita digwegwe. 4Farao yena a bitša Moshe le Arone a re: Nthapeleleng go Morena, a tloše digwegwe tše go nna le go setšhaba sa ka, e be gona ke tlogo lesa setšhaba se sa ya sa hlabela Morena dihlabelo.

5Moshe a fetola a re: A nke ke laiwe ke wena, o bee lebaka la go kgopelela wena le bahlanka ba gago le setšhaba sa gago, gore digwegwe di tlošwe go wena, le nywakong ya gago, di šale mo nokeng fela. 6Farao a re: A e be ka moswana. Moshe a re: Go tlo dirwa se o se boletšego, gore o lemoge gore ga go e a swanago le Morena Modimo wa rena. 7Digwegwe di tlo tloga go wena le go bahlanka ba gago le go setšhaba sa gago, tša šala mo nokeng fela.

8Moshe le Arone ge ba etšwa go Farao, Moshe a hlaboša lentšu a kgopela Morena ka baka la digwegwe tše a di roletšego Farao.

9Morena a dira se Moshe a se kgopetšego, digwegwe tša hwa mo nywakong, le mo malapeng, le mo mašemong.

10Ba di kgobela ya ba mekgobokgobo, naga ya napa ya nkga.

11Farao bjale ge a bona a khutšišitšwe, o thatafaditše pelo ya gagwe, a se ke a dira se ba se boletšego. Ya ba tšona tšeo tše Morena a di boletšego. 12Bjale Morena a bolela le Moshe a re; Botša Arone o re: Emiša lepara la gago o itie lerole le fetoge menang nageng ka moka ya Egipita. 13Ba dira bjalo; Arone a emiša letsogo a swere lepara, a itia lerole la lefase, mme menang ya tlela batho le diruiwa; lerole ka moka la naga la fetoga menang mo lefaseng ka moka la Egipita. 14Dingaka le tšona tša itapiša ka meleko ya tšona gore di tšweletše menang, mme tša šitwa. Menang yona ya tlala bathong le diruiweng. 15Ke mo dingaka di boditšego Farao tša re: Se ke monwana wa Modimo. Fela, pelo ya Farao ya fela e thatafetše, a se ke a kwa se ba se bolelago. Ya ba tšona tšeo tše Morena a di boletšego.

16Bjale Morena a bolela le Moshe a re: Tsoga e sa le bosasa, o eme pele ga Farao. O tlo mo hwetša a theogela nokeng; mme o mmotše o re: Lesa setšhaba sa ka se yo ntirela! 17Ge o ka gana go lesa setšhaba sa ka sa sepela, gona o tsebe gore ke tlo roma diboba, tša tlela wena le bahlanka ba gago le setšhaba sa gago, le nywakong ya gago. Nywako ya Baegipita e tlo tlala diboba, le naga ye ba lego mo go yona. 18Fela bjalo ke tlo hlaola naga ya Gosene mo go agilego setšhaba sa ka; gona kua go ka se ke gwa ba le diboba, gore o tsebe gore nna Morena Modimo ke gona mo lefaseng. 19Ke tlo aroganya batho ba gago le batho ba ka; mohlolo wo o tlo ba gona ka moswana.

20Morena a dira tšona tšeo. Diboba tša tla ka bontši mo nywakong ya Farao le nywakong ya bahlanka ba gagwe; gomme mo lefaseng ka moka la Egipita naga ya senyega ka diboba. 21Ke mo Farao a biditšego Moshe le Arone, a re: Yang, le hlabele Modino wa lena mo nageng yeno. 22Moshe a re: Go ka se loke ge re dira tšeo, ka gobane se re tlogo se hlabela Morena Modimo wa rena, e tlo ba tše Baegipita ba di ilago. Naa ba ka se re thume ka maswika ge re hlabela Modimo diila tša Baegipita? 23Re lese re ye lešokeng, leeto la matšatši a mararo, re hlabele Morena Modimo wa rena dihlabelo, re dire se a tlogo re botša sona. 24Farao a re: Ke tlo le lesa la sepela la hlabela Morena Modimo wa lena dihlabelo kua lešokeng; fela, le se ke la ya kgolekgole; le gona le nthapeleleng.

25Moše a re: Tseba ge, gore nna bjale ge ke tloga fa go wena, ke ya go go kgopelela go Morena; mme ka moswana diboba di tlo tlogela Farao le bahlanka ba gagwe. Fela, Farao a se ke a boeletša tša bofora a gana gape ge setšhaba se sepela se yo hlabela Morena dihlabelo.

26Moše a tšwa go Farao, mme a rapela Morena. 27Morena a dira se Moshe a se kgopetšego, a tloša diboba go Farao le go bahlanka ba gagwe, gwa se ke gwa šala le setee.

28Eupša Farao le tabeng ye a boela a thatafatša pelo ya gagwe, a se ke a lesa setšhaba sa sepela.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index