Search form

GENESI 10

Lešika la Seme le la Hama le la Jafete

1Šele lešika la barwa ba Noage: Ke Seme, le Hama, le Jafete. Bona bao ge meetsefula a fetile ba belegelwa bana.

2Barwa ba Jafete ke Gomere, le Magogo, le Madai, le Jafane, le Tubala, le Meseke, le Tirase. 3Barwa ba Gomere ke Asekenase, le Rifata, le Togarama. 4Barwa ba Jafane ke Elisa, le Tarasisi le Khithima, le Dodamima. 5Go bona bao go faletše ba dihlakehlake tša ba ditšhaba ba eya ka dinaga tša bona, le ka mebolelo ya bona, le ka meloko ya bona, le ka dilete tša bona.

6Barwa ba Hama ke Kushe, le Mitsiraima, le Phuthe, le Kanana. 7Barwa ba Kushe ke Seba, le Hafila, le Sabetha, le Raema, le Sabatheka; barwa ba Raema ke Seba le Dedane. 8Morwa wa Kuše ke Nimirode; yena yo o thomile go ba yo maatla mo lefaseng. 9Ke yena a bego a le motsomi yo maatla pele ga Morena; le bjale ba sa re: Moetšanimirode, motsomi yo maatla pele ga Morena! 10Tlhago ya mmušo wa gagwe ke Babele, le Ereke, le Akadi, le Kaline, mo nageng ya Sineara. 11Mo nageng ya Sineara o tlogile a ya Asure, a aga Ninife motse wa Rehobothe, le Kalaga; 12le Resene, wa mo gare ga Ninife le Kalaga; ke wona motse o mogolo.

13Bana ba Mitsiraima ke Baludi, le Baanami, le Balehabi, le Banafatugi, 14le Bapatarusi, le Bakasalugi, bao Bafilisita ba tšwilego go bona, le Bakafutori.

15Morwa wa Kanana wa pele ke Sidone, a hlatlangwa ke Hethe, 16le Jebusi, le Amori, le Girigasi, 17le Hefe, le Araki, le Sini, 18le Arifadi, le Tsemari, le Hamathi. Ka morago moloko wa Bakanana o phatlaletše. 19Mellwane ya Bakanana e be e tloga ka Sidone, ya fihla Gatsa, ya leba Sodoma, le Gomora, le Adama, le Tseboima, go fihla Lasa. 20Ke bona barwa ba Hama, ge ba ya ka meloko ya bona, le ka dipolelo tša bona, le ka dilete tša bona.

21Seme le yena o belegetšwe bana; ke yena mogolo wa Jafete, ke yena tatago bohle Baebere. 22Barwa ba Seme ke Elama, le Asure, le Arapagasadi, le Ludi, le Arama. 23Barwa ba Arama ke Utsi le Huli, le Getere, le Masa. 24Wa Arapagasadi ke Selaga, wa Selaga ke Ebere. 25Ebere o tswaletšwe barwa ba babedi; leina la wa pele ke Pelege, ka gobane mehleng ya gagwe go arogantšwe lefase; leina la monnagwe ke Jokotane. 26Bana ba Jokotane ke Alamodadi, le Selefe, le Hatsaramafete, le Jarage, 27le Hadorama, le Usale, le Dikela, 28le Obale, le Abimaele, le Seba, 29le Ofira, le Hafila, le Jobaba. Bona bao bohle ke bana ba Jokotane. 30Metse ya bona e be e thoma ka la Mesa, ya tloga e leba Sefara dithabeng tša bohlabela. 31Ke bona barwa ba Seme ka meloko ya bona, le ka dipolele tša bona, mo dinageng tša bona, ba eya ka dilete tša bona.

32Ke bona barwa ba Noage, lešika la bona le dilete tša bona. Mo go bona go tšwile ditšhaba tše di phatlaletšego le lefase ka morago ga meetsefula.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index