Search form

GENESI 17

Lebollo

1Ya re ge Aborama e le monna wa nywaga e masome a senyane le nywaga e senyane, Morena a iponatša go yena, a bolela le yena a re: Ke nna Modimo Ramaatlaohle; sepela pele ga sefahlogo sa ka, o be e a se nago bosodi. 2Kgwerano ya ka ye ke e dirilego le wena ke tlo e tiiša ka go atiša gagologolo. 3Aborama a lotšha; Modimo a bolela le yena a re: 4Nna ge ke gwerana le wena, ke go re o tlo ba tatagobontšhi bja ditšhaba. 5Bjalo leina la gago e ka se hlwe e eba Aborama; leina la gago e tlo ba Aborahama; ka gobane ke go beile go tlo ba tatago bontši bja ditšhaba. 6Ke tlo go atiša gagologolo, ke go dire ditšhaba; go wena go tlo tšwa dikgoši.

7Ke tlo tiiša kgwerano ya ka le bana ba gago, le bana ba gago ba mehleng e tlago, le ditlogolo tša bona, gore e be kgwerano ya neng le neng, gore ke be Modimo wa gago le wa bana ba gago ba mehleng e tlago. 8Mme wena le bana ba gago ba mehleng e tlago, ke tlo le nea naga ye ya madiilelo a gago, naga ka moka ya Kanana, e be ya bona neng le neng; mme nna ke tlo ba Modimo wa bona.

9Le gona Modimo a bolela le Aborama a re: Le wena o gomarele kgwerano ya ka, wena le bana ba gago ba mehleng e tlago, go iša ditlogolong tša bona. 10Gomme kgwerano ya ka ye le tlo e gomarela e le ya ka le ya lena, le ya bana ba gago ba mehleng e tlago, še: Ba batona ba lena ka moka a ba bolotšwe. 11Le bolotšwe, e be leswao la kgwerano ye ke e dirago le lena. 12Go lena, mošimanyana ge a na le matšatši a seswai, a bolotšwe, ba batona ka moka, go iša le ditlogolong tša lena, ba ba tswaletšwego gae, le mang le mang e a rekilwego ka tšhelete, e le o šele, e se ngwana wa gago. 13A a bolotšwe, le ge a tswaletšwe motseng wa gago, le ge o mo rekile ka tšhelete ya gago. Ke mo kgwerano ya ka e tlogo ba mebeleng ya lena, ya ba kgwerano ya neng le neng. 14Ge e le monna wa lešoboro e a sa bolotšwago mo mmeleng wa gagwe, motho eo a a kgaolwê mo setšhabeng sa gabô; ó sentše kgwêranô ya ka.

15Modimo o boletše le Aborahama a re: Sarai mosadi wa gago o se ke wa hlwa o mmitša ka leina la Sarai, ka gobane leina la gagwe ke Sara. 16Ke tlo mo šegofatša; le ka yena ke tlo go nea morwa; ke tlo mo šegofatša a ba mmago ditšhaba; go yena go tlo tšwa magoši a ditšhaba.

17Aborahama a lotšha mme, a sega; mo pelong ya gagwe a re: Afa monna wa nywaga e lekgolo a ka tswalelwa ngwana! Le Sara a ka belega mola e le mosadi wa nywaga e masome a senyane! 18Mme Aborahama a kgopela Modimo a re: Hle le Isimaele a phele o mo lebeletše.

19Modimo a re: Go tlo ba bjalo. Sara mosadi wa gago ke yena e a tlogo go belegela morwa e o tlogo mo reela leina la Isaka, e ke tlogo tiiša kgwerano ya ka le yena, ya tlo ba kgwerano ya neng le neng, le ya bana ba gagwe ba mehla e tlago. 20Le ka baka la Isimaele ke go kwile. O tsebe gore ke mo šegofaditše; ke tlo mo atiša a ba bontši bjo bogologolo; o tlo belegelwa magoši a lesome le magoši a lesome le magoši a mabedi; ke tlo mo dira setšhaba se segolo. 21Kgwerano ya ka yona ke e tiišetša Isaka, e a tlogo belegwa ke Sara išago pakeno. 22Ya re ge Modimo a feditše go bolela nae, a rotoga, a tlogela Aborahama.

23Ke mo Aborahama a tšerego morwa wa gagwe Isimaele, le bohle ba ba tswaletšwego motseng wa gagwe, le bohle ba ba rekilwego ka tšhelete ya gagwe, ba batona ka moka mo go batho ba motse wa Aborahama, mme a ba bolotša ka mo Modimo a mmoditšego ka gona. 24Aborahama yena e be e le monna wa nywaga e masome a senyane le nywaga e senyane ge a bolotšwa. 25Isimaele morwa wa gagwe e be e le wa nywaga e lesome le metšo e meraro ge a bolotšwa. 26Aborahama le Isimaele morwa wa gagwe ba boloditšwe ka 'tšatši letee. 27Le banna ka moka ba motse wa gagwe, ba ba tswaletšwego gae, le ba ba rekilwego ka tšhelete go bašele, ba boloditšwe le yena.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index