Search form

GENESI 18

Modimo o etela Aborahama

1Morena o iponaditše go Aborahama sethokgweng sa Mamure, a dutše mojakong wa ntlo ya gagwe e le mosegare wa sekgalela. 2E ile ya re ge a lebelela a iša mahlo, a bona banna ba bararo ba eme ba lebane le yena. A re go ba bona a tsoga mojakong wa ntlo ya gagwe a akgofa a ba gahlanetša, a khunama fase, 3a re: Ge nka hwetša le ntebeletše ka botho, gona a nke le se fete mohlanka wa lena. 4A go tlišwe meetsana le hlape maoto, mme le khutše moriting wa sehlare. 5Ke tlo tliša bogobjana, le lapološe dipelo tša lena, le kgone go feta; ka gobane le aparetše ka ga mohlanka wa lena.

Mme bona ba re: Dira ka mo o boletšego.

6Bjale Aborahama a kganyela a ya ngwakong go Sara, a re: Akgofa o tšee bupi bjo bo tokilwego bja digwana tše tharo, o dube o beše dinkgwana. 7Yena a kganyela a ya dikgomong, a hlaola namane e nanana e botse, a e neela mohlanka; eo a hlaganela go e hlaba. 8A tšea maswi a kgahlilego le a lebese, le namane yela e hlabilwego, a ba tlišetša, yena a ema a lebane le bona gona moo moriting wa sehlare.

9Bona ba botšiša ba re: Sara mosadi wa gago o kae? Yena a re: Šo, o ka fa ngwakong.

10Ke mo a boletšego a re: Išago pakeno ke tlo boa, mme Sara mosadi wa gago o tlo ba a na le ngwana wa lesogana.

Sara yena, a le mojakong wa ntlo wo ba bego ba o fularetše, a di kwa. 11Bjale Aborahama le Sara ba be ba tšofetše, ba godile ka kudu; gomme mokgwa wa basadi o be o fedile go Sara. 12Ka baka leo Sara a itshegela a re: A ke tlo re ke kgekotše ke ilalo, ka kganyoga, le monna wa ka a tšofetše a ilalo?

13Morena a bolela le Aborahama a re: Sara o segang a re: Ka kgonthe ke sa tlo belega ke godile ke ilalo? 14A go na le selo se se kago šita Morena? Ka lebaka le le beilwego, išago pakeno, ke tlo boa, mme Sara o tlo ba a na le ngwana wa lesogana.

15Sara bjale a latola a re: Ga nka ka sega! A realo ka go boifa.

Mme Morena a re: Aowa, o segile.

16Banna bao ge ba tsoga, ba tloga ba lebile thoko ya Sodoma; Aborahama a sepela le bona a ba felegetša. 17Bjale Morena a re: Naa Aborahama nka mo utela se ke tlogo se dira naa? 18Etšwe o tlo ba setšhaba se segolo se maatla, mme ditšhaba ka moka tša lefase di tlo šegofatšwa ka yena! 19Ka gobane ke kwane le yena gore a laye bana ba gagwe, le ba motse wa gagwe ba mehleng e tlago, gore ba sware ka tsela ya Morena gore go dirwe toko le tshwanelo, gore Morena a kgone go tlišetša Aborahama tše a mmoditšego tšona.

20Ke mo Morena a boletšego a re: Tumo ya Sodoma le Gomora e godile ruri; le dibe tša bona ruri di befile ka kudu. 21A nke ke fologele gona ke bone ge ba dirile ka moka tšeo di fihlilego go nna ka tumo ya bona; mme ge go se bjalo, ke tsebe.

22Gomme banna bao ba tloga gona moo ba leba Sodoma; Aborahama a šala a eme a lebane le Morena. 23Bjale Aborahama a batamela a re: Naa o ka fediša moloki gammogo le yo mobe naa? 24Mohlomongwe mo motseng woo go ka ba le baloki ba masome a fetšago seatla. A o ka ba fediša wa lesa go lebalela motse woo ka baka la baloki ba masome a fetšago seatla ba ba ka bago go wona? 25Go dira bjalo a di be kgole le wena; ga o bolaye wa hlakanya moloki le yo mobe, moloki a dirwa se se dirwago yo mobe. Tšeo di kgole le wena. Naa moahlodi wa lefase ka moka a ka se dire se se swanetšego naa!

26Morena a re: Ge nka hwetša Sodoma go na le baloki ba masome a fetšago seatla mo motseng woo, gona motse ka moka nka o lebalela ka baka la bona.

27Aborahama a buša a re: A ko tsebe hle ge ke betile pelo ka bolela le Mongaka, le ge ke le lerole le molora. 28Mohlomongwe go masome a mahlano go ka hlaela ba bahlano. A o ka fediša motse ka moka ka baka la ba bahlano bao?

Morena a re: Nka se ke ka o senya ge nka hwetša go na le ba masome a mane le ba bahlano.

29Aborahama a iša pele a bolela le yena a re: Mohlomongwe go ka hwetšwa go na le ba masome a mane.

Morena a re: Ge ba masome a mane ba ka ba gona nka se ke ka dira selo.

30Aborahama a re: Mongaka a se ke a befelwa ge ke sa bolela. Mohlomongwe go ka hwetšwa ba masome a mararo.

Morena a re: Nka se ke ka dira selo ge nka hwetša go na le masome a mararo.

31Aborahama a re: A ko tsebe hle ge ke betile pelo ka bolela le Mongaka. Mohlomongwe go ka hwetšwa go na le ba masome a mabedi.

Morena a re: Nka se ke ka o senya ge go ka ba le ba masome a mabedi.

32Aborahama a re: Mongaka a se befelwe, ge ke sa bolela gatee. Mohlomongwe go ka hwetšwa go na le ba lesome.

Morena a re: Nka se ke ka o senya ge go ka ba le ba lesome. 33Morena a sepela ge a feditše go bolela le Aborahama. Aborahama a boela gae.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index