Search form

GENESI 19

Sodoma le Gomora

1Barongwa bala ba babedi ge ba fihla Sodoma, ba hwetša Loto a dutše kgorong. Loto ge a ba bona, a tsoga a ba gahlanetša, a khunama a iša sefahlogo fase, 2a re: Hle beng ba ka, a nke le gorogeleng ngwakong wa mohlanka wa lena, le robale mo, le hlape maoto; le tlo tsoga le swara tsela ya lena.

Bona ba re: Aowaa, re robala kgorong. 3Loto a ba phegelela ka kudu, ba ba ba gorogela go yena, ba tsena ngwakong wa gagwe. A ba apeela, a ba bešetša dinkgwana, ba ja.

4Eitše ge ba sešo ba ya dilaong, gwa tla banna ba motse, banna ba Sodoma, ba dikanetša ngwako woo, e le masogana le bakgalabje, ba selete ka moka ba etšwa thoko tšohle. 5Ba goa, ba bolela le Loto ba re: Ba kae banna bao ba ba tlilego ga gago bošego bjono; re ntšhetše bona gore re ba tsebe.

6Loto a bula mojako a tšwela go bona, a tswalela lemati, 7a re: Hle bana bešo! Le se ke la dira bobe! 8A nke le bone. Ke na le barwedi ba babedi ba ba sešogo ba tseba monna. Nka le ntšhetša bona, la ba dira se le se ratago. Fela, banna ba le se ke la ba dira selo, ka gobane ba tlile moriting wa hlaka ya ka.

9Bona ba re: Šutha mo! Ba re: Ke yena a nnoši e a falaletšego mono gomme o fela a re ke a buša! Bjale gona re go dira se se fetago tše re boletšego banna bala ka tšona. Ba dika monna eo, Loto, o šoro; ba batamela gore ba pšhatle lemati. 10Ke mo banna bala ba ntšhitšego matsogo, ba swara Loto, ba mo gogela mo ngwakong, ba tswalela lemati. 11Gomme banna bala, ba ba bego ba le ka ntle, ba ba otlile ka bofofu, ba banyenyane le ba bagolo; mme ba šitwa go hwetša mojako.

12Bjale banna bao ba bolela le Loto ba re: Ge o sa na le weno felo fa, e ka ba mokgonyana, goba barwa ba gago, le ge e le barwedi ba gago, mang le mang e ka bago weno mo motseng wo, ba ntšhe felo fa. 13Ka gobane ge re le fa, re ba go senya motse wo, ka ge tumo ya wona e godile ya fihla pele ga Morena; mme Morena o re romile gore felo fa re go senye.

14Loto a tšwa, a yo bolela le bakgonyana ba gagwe, ba ba bego ba tlo tšea barwedi ba gagwe, a re: Nanogang le tloge felo fa, ka gobane Modimo o senya motse wo. Bakgonyana ba gagwe ba re o ne metlae.

15Mahuba ge a hlatloga, barongwa ba tutuetša Loto ba re: Nanoga! Tšea mosadi wa gago, le barwedi ba babedi ba gago, ba o nago le bona, gore o se tlo senyega le bobe bja motse wo. 16Ya re a sa diega, banna bao ba mo swara ka seatla, ba swara le seatla sa mosadi wa gagwe, le diatla tša barwedi ba babedi ba gagwe, ka gobane Morena o be a re a mo tsebafele; mme ba mo ntšhetša ntle, ba mo lesa ba šetše ba tšwile motseng. 17Ya re ba sa ba ntšhetša ntle, e mongwe wa bona a re: Tšhabiša bophelo bja gago; o se ke wa lebelela tša nthago; o se ke wa ema o sa le fa molaleng. Tšhabela kua dithabeng, gore o sa tlo senyega.

18Loto a fetola a re: Aowa hle, Mongaka! 19Hleng mohlanka wa gago o bone o mo lebeletše ka botho, o ntira ka kgaugelo e kgolo gore o phološe moya wa ka; bjale nna ga ke kgone go tšhabela kua dithabeng; tshenyego e ka ntshwara, ka hwa. 20A ko bone, motse šo fa kgauswi, wo nkago tšhabela go wona; mme ke o monyenyane. A nke ke tšhabele go wona; naa ga se o monyenyane naa? Ke mo ke tlogo phološa moya wa ka.

21Morongwa a re: Go lokile; le tabeng yeo ke tlo go dumela, ka lesa go senya motse woo o o bolelago. 22Akgofa o tšhabele go wona; ka gobane ga ke kgone go dira selo, o sešo wa fihla ntshe.

Ke ka baka leo motse woo ba o reetšego la Tsoare, ke go re o monyenyane.

23Loto ge a fihla Tsoare ke ge letšatši le šetše le hlabile lefaseng. 24Bjale Morena a nešetša Sodoma le Gomora tshebela le mollo, di etšwa godimo go Morena. 25A phekgola metse yeo le molala ka moka, le bohle ba ba bego ba agile metseng yeo, le tše di medilego nageng yeo. 26Mosadi wa Loto a lebelela tša kua nthago, mme a ba mmota wa letswai.

27Aborahama a tsogela felo fala, mo a bego a eme a lebane le Morena. 28Ge a iša mahlo thoko ya Sodoma le Gomora le thoko ya molala ka moka, a bona muši o rotoga fase, o etša muši wa sebešo. 29Gomme Modimo ge a senya metse yeo ya molala o be a gopola Aborahama ge a ntšha Loto phekgogong yeo ge a phekgola metse yeo Loto a bego a dutše go yona.

30Loto o tlogile Tsoare a namela dithaba, a dula gona a na le barwedi ba gagwe ba babedi. O boifile go dula Tsoare, a dula mphomeng le barwedi ba gagwe ba babedi. 31Wa pele a bolela le monyanana a re: Tata wešo o tšofetše; mo lefaseng le ga go na monna e a kago tsena go rena ka mokgwa wa lefase ka moka. 32Tlaa re noše tata wešo sedila, mme re robale nae, re phediše leloko ka tata wešo. 33Ke moka ba noša tatabo sedila bošego bjoo, mogolwane a ya a robala nae; mme tatagwe a se ke a mo lemoga ge a robala le ge a tsoga.

34Ka la ka moswana mogolwane a bolela le monyanana a re: Nna bošego bja maabane ke robetše le tata wešo. Le bošego bja lehono a re mo noše sedila; go ye wena mme o robale nae, gore re phediše leloko ka tata wešo. 35Le bošego bjoo ba noša tatabo sedila, gwa ya monyanana a robala nae; mme yena a se ke a mo lemoga ge a robala le ge a tsoga. 36Bjale barwedi ba babedi ba Loto ba ima ka tatabo. 37Mogolwane a belega ngwana wa lesogana, a mo reela leina la Moaba; ke yena tatago Bamoaba ba mehla yeno. 38Le monyanana a belega ngwana wa lesogana a mo reela leina la Benami; ke yena tatago Baamoni ba mehla yeno.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index