Search form

GENESI 2

Sabatha; Paradise; go bopša ga mosadi

1Ke gona go phethega ga legodimo le ga lefase le ga makoko ohle a tšona. 2Ka letšatši la go šupa Modimo a ba a phethile modiro wa gagwe wo a o dirilego; mme ka tšatši la go šupa a khutša a feditše modiro wa gagwe ka moka wo a o dirilego. 3Mme tšatši la go šupa Modimo o le šegofaditše a le dira le lekgethwa, ka gobane ka lona o khutšitše a feditše modiro wa gagwe ka moka wa tlholo wo a o dirilego.

4Sedi ditaba tša tlholo ya legodimo le lefase, tša mehleng ya ge Morena Modimo a dira lefase le legodimo. 5Ke ge dihlašana ka moka tša naga di sešo tša ba gona lefaseng, le dimela tšohle tša naga di sešo tša mela, ka ge Modimo a be a sešo a neša pula nageng, go sešo gwa ba le motho wa go lema naga. 6Ke mo go rotogilego mogodi lefaseng wa kolobiša mmu ka moka wa naga.

7Morena Modimo a na a bopa motho, lerole la mmu; mo dinkong tša gagwe a budulela moya wa bophelo, motho a napa a ba moya o phelago. 8Bjale Morena Modimo a dira tšhemo ya Edene thoko ya bohlabela, mme motho yo a mmopilego a mmea gonamoo. 9Morena Modimo a mediša dihlare tšohle tše di kgahlišago ge di bonwa, tše bose ge di lewa; a di mediša mo mmung. Mo gare ga tšhemo a mediša sehlare sa bophelo, le sehlare sa go tseba botse 'le bobe.

10Gonamoo Edene go be go etšwa noka ya go nošetša tšhemo yeo; gonamoo ya arogana ya ba dinoka tše nne. 11Leina la ya pele ke Pisone; ke yona e rarelago le naga ya Hafila ka moka, mo go nago le gauta. 12Ge e le gauta ya naga yeo ke e botse. Le sehlare sa Bedola se gonamoo, le lebe la Sohama. 13Leina la noka ya bobedi ke Gihone; ke yona e rarelago le naga ya Kuse. 14Leina la noka ya boraro ke Hidekele; ke ye e tlago ka thoko ya bohlabela ya naga ya Asuri. Noka ya bone ke Forate.

15Gomme Morena Modimo a tšea motho a mmea tšhemong ya Edene gore a e leme, a e diše. 16Morena a laela motho a re: Dihlare ka moka tša tšhemo ye o ka di ja. 17Fela, sehlare sa go tseba botse le bobe sona o se ke wa se ja; ka gobane mohla o tlogo se ja o tlo hwa lehu.

18Bjale Morena Modimo a re: Ga go botse ge motho a le noši; ke tlo mo direla modiriši e a mo lebanego. 19Mme Morena Modimo o be a bopile ka mmu tšohle tše di phelago nageng le tšohle dinonyana tša godimo. Bjale a di tliša go motho, e le gore a bone ka mo a tlogo di bitša; mme lentšu le motho a tlogo bitša se se phelago ka lona, e be lona leina la sona. 20Diruiwa ka moka, le nonyana tša godimo, le tšohle diphoofolo tša naga, motho o di reetše maina; fela moswariši wa motho, yo a mo lebanego, yena ga a ka a mo hwetša.

21Ke mo Morena Modimo a robadišitšego motho boroko bjo bogolo; a robala; mme Modimo a ntšha le lengwe la dikgopo tša gagwe; felo ga lona a thiba ka nama. 22Ka lona legopo leo le a le ntšhitšego go motho, Modimo o dirile mosadi, a mo tliša go motho.

23Ke mo motho a boletšego a re. Bjalo gomme šo, e lego lešapo la mašapo aka, le nama ya nama ya ka. Yena yo ba tlo re ke mosadi, gobane ke yena e a ntšhitswego monneng.

24Ka baka leo monna o tlo tlogela tatagwe le mmagwe, a gomarela mosadi wa gagwe; gomme ba tlo ba nama e tee.

25Gomme motho le mosadi wa gagwe, bobedi bja bona, ba be ba sa apara, ba sa tsebe dihlong.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index